A-kasse inden for social, sundhed og pleje?

De traditionelle A-kasser på området:


DSA er a-kasse for bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og sygeplejersker og har ca. 77.000 medlemmer.


FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund - med ca. 189.000 medlemmer fordelt på 41 afdelinger. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner og en mindre del er privat ansatte.
FOAs medlemmer leverer offentlig service blandt andet ved at passe børn, pleje patienter på hospitaler og plejehjem, slukke brande, yde hjælp og service til ældre og handicappede, køre busser, gøre rent og lave mad på sygehuse, skoler, kaserner og vedligeholde bygninger.
Nogle af de stillingstyper som FOA dækker er: Social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedshjælpere, Hjemmehjælpere, Portører, Dagplejere, Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter, Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, Ambulance, Brand og redning, Bybuschauffører, Parkering, Teknisk servicepersonale på skoler.

DSA er danmarks billigste A-kasse, så arbejder du inden for et af de områder som DSA dækker har du ingen grund til at overveje andre A-kasser.
FOA ligger i midterfeltet rent prismæssigt, så du kan kun spare et mindre beløb ved at skifte til en anden A-kasse.
Bemærk at A-kasser.dk kun sammenligner A-kasser. Hvis du samtidig betaler til fagforening kan det godt være du kan spare penge ved at købe en billig pakkeløsning bestående af både A-kasse og fagforening. Se liste med de billigste tilbud.
Men vær opmærksom på at de billige tværfaglige a-kasser (gule fagforeninger) ikke kender dit fagområde til bunds som DSA og FOA gør.

Arbejder du som socialrådgiver, fodterapeut, tandplejer eller farmakonom, så bør du vælge at melde dig ind i FTF-A.

FTF-A anbefales således af Dansk Socialrådgiverforening, Danske Fodterapeuter og Farmakonomforeningen (Farmakonomforeningen er den faglige organisation for omkring 5500 farmakonomer ansat på apoteker, i det offentlige og i medicinalindustrien). FTF-A er blandt de billigste A-kasser. Endvidere tilbyder FTF-A en god og billig lønsikring, hvis du ønsker at forsikre dig udover dagpenge.

A-kasse for højtuddannede

Professionsbacheloruddannelserne på området er omtalt ovenfor under omtalen af DSA og FTF-A.
Men har du/eller er du i gang med at tage en (anden) videregående uddannelse, kan det være relevant at vælge en A-kasse målrettet højtuddannede/akademikere.
Der er især to A-kasser for højtuddannede der dækker områderne social og sundhed:

Akademikernes A-kasse er landets suverænt største a-kasse for højtuddannede. Deres 200.000 medlemmer tæller selvstændige og lønmodtagere fra det offentlige og private arbejdsmarked samt studerende fra universiteter og højere læreanstalter. A-kassen blev etableret 1. juli 2013, da de to fremgangsrige a-kasser, Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse, fusionerede.
Akademikernes A-kasse anbefales af bl.a. Lægeforeningen, Pharmadanmark (samler akademikere på lægemiddelområdet), Tandlægeforeningen og Dansk Psykolog Forening.


MA’s medlemmer er for de flestes vedkommende humanister eller scient.er. Men dertil kommer selvfølgelig en stribe fagligheder i krydsfeltet mellem de to – og i randområderne. Så MA A-kasse bliver valgt, fordi MA A-kasse kan tilbyde et fagligt fællesskab på de områder, hvor de er specialister: humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik.
Deres medlemmer er på det private såvel som det offentlige arbejdsmarked og i NGO’er. Arbejder typisk med fx HR, kommunikation, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it, konsulent – eller er selvstændige. MA A-kasse anbefales af Dansk Magisterforening. DM er fagforening for 49.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundheds-videnskab.

Vi viser neden for hvilke uddannelser der naturligt hører under henholdsvis Akademikernes A-kasse og MA A-kasse.
I få tilfælde kan det være relevant at skulle vælge mellem de to A-kasser, da nogle uddannelser dækkes af dem begge.
A-kasser.dk anbefaler at du vælger den a-kasse der dækker dit uddannelsesområde bedst.
Er du kun interesseret i den billigste A-kasse skal du vælge Akademikernes A-kasse. De er næstbilligst af alle a-kasser i Danmark.

Eksempler på videregående uddannelser inden for området social og sundhed og den relevante A-kasse:
MA A-kasse: Biokemi og molekylær biologi, Farmaci, Fysioterapi, Global sundhed, Humanbiologi, It og sundhed, Kiropraktor, Klinisk ernæring, Medicin, Medicinalbiologi, Medicinalkemi, Psykologi, Socialt arbejde, Socialvidenskab, Veterinærmedicin.
Akademikernes A-kasse: Biomedicinsk teknik, Diakoni, Ergoterapi, Folkesundhedsvidenskab, Fødevareinnovation og sundhed, Immunologi og inflammation, Jordemodervidenskab, Kandidat i sygepleje, Klinisk sygepleje, Klinisk videnskab og teknologi, Medicin, Medicin med industriel specialisering, Medicin og teknologi, Molekylær medicin, Neuroscience and Neuroimaging, Odontologi, Optometri og synsvidenskab, Psykologi, Sundhedsfaglig kandidat, Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, Sundhedsteknologi, Velfærdsteknologi, Veterinærmedicin.

Kilde: FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og AC.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?