Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse inden for social, sundhed og pleje?

De traditionelle A-kasser på området:

Er DSA - Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
DSA er a-kasse for bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og sygeplejersker og har ca. 77.000 medlemmer.

Er FOAs A-kasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund - med ca. 189.000 medlemmer fordelt på 41 afdelinger. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner og en mindre del er privat ansatte.
FOAs medlemmer leverer offentlig service blandt andet ved at passe børn, pleje patienter på hospitaler og plejehjem, slukke brande, yde hjælp og service til ældre og handicappede, køre busser, gøre rent og lave mad på sygehuse, skoler, kaserner og vedligeholde bygninger.
Nogle af de stillingstyper som FOA dækker er: Social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedshjælpere, Hjemmehjælpere, Portører, Dagplejere, Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter, Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, Ambulance, Brand og redning, Bybuschauffører, Parkering, Teknisk servicepersonale på skoler.

DSA er danmarks billigste A-kasse, så arbejder du inden for et af de områder som DSA dækker har du ingen grund til at overveje andre A-kasser.
FOA ligger i midterfeltet rent prismæssigt, så du kan kun spare et mindre beløb ved at skifte til en anden A-kasse.
Bemærk at A-kasser.dk kun sammenligner A-kasser. Hvis du samtidig betaler til fagforening kan det godt være du kan spare penge ved at købe en billig pakkeløsning bestående af både A-kasse og fagforening. Se liste med de billigste tilbud.
Men vær opmærksom på at de billige tværfaglige a-kasser (gule fagforeninger) ikke kender dit fagområde til bunds som DSA og FOA gør.

Arbejder du som socialrådgiver, fodterapeut, tandplejer eller farmakonom, så bør du vælge at melde dig ind i FTF-A.
Er FTF-A den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
FTF-A anbefales således af Dansk Socialrådgiverforening, Danske Fodterapeuter og Farmakonomforeningen (Farmakonomforeningen er den faglige organisation for omkring 5500 farmakonomer ansat på apoteker, i det offentlige og i medicinalindustrien). FTF-A er blandt de billigste A-kasser. Endvidere tilbyder FTF-A en god og billig lønsikring, hvis du ønsker at forsikre dig udover dagpenge.

A-kasse for højtuddannede

Professionsbacheloruddannelserne på området er omtalt ovenfor under omtalen af DSA og FTF-A.
Men har du/eller er du i gang med at tage en (anden) videregående uddannelse, kan det være relevant at vælge en A-kasse målrettet højtuddannede/akademikere.
Der er især to A-kasser for højtuddannede der dækker områderne social og sundhed:
Er Akademikernes A-kasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
Akademikernes A-kasse er landets suverænt største a-kasse for højtuddannede. Deres 200.000 medlemmer tæller selvstændige og lønmodtagere fra det offentlige og private arbejdsmarked samt studerende fra universiteter og højere læreanstalter. A-kassen blev etableret 1. juli 2013, da de to fremgangsrige a-kasser, Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse, fusionerede.
Akademikernes A-kasse anbefales af bl.a. Lægeforeningen, Pharmadanmark (samler akademikere på lægemiddelområdet), Tandlægeforeningen og Dansk Psykolog Forening.

Er Magistrenes Arbejdsløshedskasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
MA’s medlemmer er for de flestes vedkommende humanister eller scient.er. Men dertil kommer selvfølgelig en stribe fagligheder i krydsfeltet mellem de to – og i randområderne. Så MA A-kasse bliver valgt, fordi MA A-kasse kan tilbyde et fagligt fællesskab på de områder, hvor de er specialister: humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik.
Deres medlemmer er på det private såvel som det offentlige arbejdsmarked og i NGO’er. Arbejder typisk med fx HR, kommunikation, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it, konsulent – eller er selvstændige. MA A-kasse anbefales af Dansk Magisterforening. DM er fagforening for 49.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundheds-videnskab.

Vi viser neden for hvilke uddannelser der naturligt hører under henholdsvis Akademikernes A-kasse og MA A-kasse.
I få tilfælde kan det være relevant at skulle vælge mellem de to A-kasser, da nogle uddannelser dækkes af dem begge.
A-kasser.dk anbefaler at du vælger den a-kasse der dækker dit uddannelsesområde bedst.
Er du kun interesseret i den billigste A-kasse skal du vælge Akademikernes A-kasse. De er næstbilligst af alle a-kasser i Danmark.

Eksempler på videregående uddannelser inden for området social og sundhed og den relevante A-kasse:
MA A-kasse: Biokemi og molekylær biologi, Farmaci, Fysioterapi, Global sundhed, Humanbiologi, It og sundhed, Kiropraktor, Klinisk ernæring, Medicin, Medicinalbiologi, Medicinalkemi, Psykologi, Socialt arbejde, Socialvidenskab, Veterinærmedicin.
Akademikernes A-kasse: Biomedicinsk teknik, Diakoni, Ergoterapi, Folkesundhedsvidenskab, Fødevareinnovation og sundhed, Immunologi og inflammation, Jordemodervidenskab, Kandidat i sygepleje, Klinisk sygepleje, Klinisk videnskab og teknologi, Medicin, Medicin med industriel specialisering, Medicin og teknologi, Molekylær medicin, Neuroscience and Neuroimaging, Odontologi, Optometri og synsvidenskab, Psykologi, Sundhedsfaglig kandidat, Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, Sundhedsteknologi, Velfærdsteknologi, Veterinærmedicin.

Kilde: FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og AC.


Denne side er senest ændret den 28. januar 2019.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere