Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse inden for samfund, historie og religion?

Din uddannelse afgør hvilken a-kasse du skal vælge

Området samfund, historie og religion er karakteriseret af beskæftigede der har en videregående uddannelse.
Der er især to A-kasser for højtuddannede der dækker disse områder:
Er Akademikernes A-kasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
Akademikernes A-kasse er landets suverænt største a-kasse for højtuddannede. Deres 200.000 medlemmer tæller selvstændige og lønmodtagere fra det offentlige og private arbejdsmarked samt studerende fra universiteter og højere læreanstalter. A-kassen blev etableret 1. juli 2013, da de to fremgangsrige a-kasser, Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse, fusionerede.
Akademikernes A-kasse anbefales af DJØF. DJØF er den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. De repræsenterer over 88.000 medlemmer, der arbejder i det private og det offentlige i Danmark og udlandet.

Er Magistrenes Arbejdsløshedskasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
MA’s medlemmer er for de flestes vedkommende humanister eller scient.er. Men dertil kommer selvfølgelig en stribe fagligheder i krydsfeltet mellem de to – og i randområderne. Så MA A-kasse bliver valgt, fordi MA A-kasse kan tilbyde et fagligt fællesskab på de områder, hvor de er specialister: humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik.
Deres medlemmer er på det private såvel som det offentlige arbejdsmarked og i NGO’er. Arbejder typisk med fx HR, kommunikation, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it, konsulent – eller er selvstændige. MA A-kasse anbefales af Dansk Magisterforening. DM er fagforening for 49.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundheds-videnskab.

Vi viser neden for hvilke uddannelser der naturligt hører under henholdsvis Akademikernes A-kasse, MA A-kasse, CA A-kasse og AJKS.
I få tilfælde kan det være relevant at skulle vælge mellem to A-kasser, da nogle uddannelser dækkes af mere end en A-kasse.
A-kasser.dk anbefaler at du vælger den a-kasse der dækker dit uddannelsesområde bedst.
Er du kun interesseret i den billigste A-kasse skal du vælge Akademikernes A-kasse. De er næstbilligst af alle a-kasser i Danmark.

Eksempler på videregående uddannelser inden for området samfund, historie og religion og den relevante A-kasse:
MA A-kasse: Afrikastudier, Amerikanske studier, Antropologi, Anvendt kulturanalyse, Arbejdslivsstudier, Asienstudier, Assyriologi, By - bolig og bosætning, Dansk, Den humanistiske bacheloruddannelse, Engelsk, Eskimologi, Europas religiøse rødder, Europastudier, Europæisk etnologi, Europæiske studier, Filosofi, Filosofi og videnskabsteori, Forhistorisk arkæologi, Forvaltning, Geografi, Global udvikling, Globale studier, Grækenlandsstudier, Hebraisk, Historie, Idehistorie, Indianske sprog og kulturer, Indoeuropæisk, Indologi, Indonesisk, International Business and Politics, International sikkerhed og folkeret, Internationale studier, Internationale udviklingsstudier, Islamiske studier, Italiensk sprog og kultur, Japanstudier, Kinastudier, Klassisk arkæologi, Klassisk græsk, Klassiske sprog, Kultur, kommunikation og globalisering, Kultur- og sprogmødestudier, Kultursociologi, Kunsthistorie, Latin, Latinamerikastudier, Latinsk middelalderfilologi, Litteraturvidenskab, Marinarkæologi, Mellemøststudier, Middelalder- og renæssancearkæologi, Migrationsstudier, Moderne kultur og kulturformidling, Nederlandsk, Nærorientalsk arkæologi, Oldtidskundskab, Politik og administration, Polsk sprog og kultur, Portugisisk, Pædagogisk antropologi, Pædagogisk filosofi, Pædagogisk sociologi, Religionsvidenskab, Retorik, Russisk sprog og kultur, Samfundsfag, Socialt arbejde, Socialvidenskab, Sociologi, Spansk sprog og kultur, Sprogpsykologi, Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, Teknoantropologi, Thai, Turisme, Tværkulturelle studier, Tysk, Uddannelsesvidenskab, Udvikling og internationale relationer, Virksomhedsstudier, Visuel kultur, Ægyptologi, Østeuropastudier.
Akademikernes A-kasse: Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Diakoni, Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, Erhvervsøkonomi - erhvervssprog (negot.), Erhvervsøkonomi - erhvervssprog (negot.), Erhvervsøkonomi og erhvervsjura, Erhvervsøkonomi og filosofi, Erhvervsøkonomi og it, Jura, Klimaforandringer, Komparativ politik og velfærdsstudier, Kriminologi, Miljø- og konfliktanalyse, Miljørisiko, Offentlig administration, Offentlig politik og økonomi, Plan - by og proces, Public Management and Social Development, Samfundsfag, Statskundskab, TekSam - miljøplanlægning, Teologi, Videnskabsstudier.
CA A-kasse: Erhvervsøkonomi - erhvervssprog (negot.), Erhvervsøkonomi - erhvervssprog (negot.), Erhvervsøkonomi og erhvervsjura, Erhvervsøkonomi og filosofi, Erhvervsøkonomi og it, Interkulturel markedskommunikation, International virksomhedskommunikation, Service management, Sikkerheds- og risikoledelse, Virksomhedsstudier.
AJKS: Informationsvidenskab og kulturformidling, Journalist, Journalistik, Kognition og kommunikation, Retorik, Visuel kultur.

Kilde: FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og AC.


Denne side er senest ændret den 28. januar 2019.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere