A-kasse inden for samfund, historie og religion?

Din uddannelse afgør hvilken a-kasse du skal vælge

Området samfund, historie og religion er karakteriseret af beskæftigede der har en videregående uddannelse.
Der er især to A-kasser for højtuddannede der dækker disse områder:

Akademikernes A-kasse er landets suverænt største a-kasse for højtuddannede. Deres 200.000 medlemmer tæller selvstændige og lønmodtagere fra det offentlige og private arbejdsmarked samt studerende fra universiteter og højere læreanstalter. A-kassen blev etableret 1. juli 2013, da de to fremgangsrige a-kasser, Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse, fusionerede.
Akademikernes A-kasse anbefales af DJØF. DJØF er den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. De repræsenterer over 88.000 medlemmer, der arbejder i det private og det offentlige i Danmark og udlandet.


MA’s medlemmer er for de flestes vedkommende humanister eller scient.er. Men dertil kommer selvfølgelig en stribe fagligheder i krydsfeltet mellem de to – og i randområderne. Så MA A-kasse bliver valgt, fordi MA A-kasse kan tilbyde et fagligt fællesskab på de områder, hvor de er specialister: humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik.
Deres medlemmer er på det private såvel som det offentlige arbejdsmarked og i NGO’er. Arbejder typisk med fx HR, kommunikation, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it, konsulent – eller er selvstændige. MA A-kasse anbefales af Dansk Magisterforening. DM er fagforening for 49.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundheds-videnskab.

Vi viser neden for hvilke uddannelser der naturligt hører under henholdsvis Akademikernes A-kasse, MA A-kasse, CA A-kasse og AJKS.
I få tilfælde kan det være relevant at skulle vælge mellem to A-kasser, da nogle uddannelser dækkes af mere end en A-kasse.
A-kasser.dk anbefaler at du vælger den a-kasse der dækker dit uddannelsesområde bedst.
Er du kun interesseret i den billigste A-kasse skal du vælge Akademikernes A-kasse. De er næstbilligst af alle a-kasser i Danmark.

Eksempler på videregående uddannelser inden for området samfund, historie og religion og den relevante A-kasse:
MA A-kasse: Afrikastudier, Amerikanske studier, Antropologi, Anvendt kulturanalyse, Arbejdslivsstudier, Asienstudier, Assyriologi, By - bolig og bosætning, Dansk, Den humanistiske bacheloruddannelse, Engelsk, Eskimologi, Europas religiøse rødder, Europastudier, Europæisk etnologi, Europæiske studier, Filosofi, Filosofi og videnskabsteori, Forhistorisk arkæologi, Forvaltning, Geografi, Global udvikling, Globale studier, Grækenlandsstudier, Hebraisk, Historie, Idehistorie, Indianske sprog og kulturer, Indoeuropæisk, Indologi, Indonesisk, International Business and Politics, International sikkerhed og folkeret, Internationale studier, Internationale udviklingsstudier, Islamiske studier, Italiensk sprog og kultur, Japanstudier, Kinastudier, Klassisk arkæologi, Klassisk græsk, Klassiske sprog, Kultur, kommunikation og globalisering, Kultur- og sprogmødestudier, Kultursociologi, Kunsthistorie, Latin, Latinamerikastudier, Latinsk middelalderfilologi, Litteraturvidenskab, Marinarkæologi, Mellemøststudier, Middelalder- og renæssancearkæologi, Migrationsstudier, Moderne kultur og kulturformidling, Nederlandsk, Nærorientalsk arkæologi, Oldtidskundskab, Politik og administration, Polsk sprog og kultur, Portugisisk, Pædagogisk antropologi, Pædagogisk filosofi, Pædagogisk sociologi, Religionsvidenskab, Retorik, Russisk sprog og kultur, Samfundsfag, Socialt arbejde, Socialvidenskab, Sociologi, Spansk sprog og kultur, Sprogpsykologi, Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, Teknoantropologi, Thai, Turisme, Tværkulturelle studier, Tysk, Uddannelsesvidenskab, Udvikling og internationale relationer, Virksomhedsstudier, Visuel kultur, Ægyptologi, Østeuropastudier.
Akademikernes A-kasse: Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Diakoni, Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, Erhvervsøkonomi - erhvervssprog (negot.), Erhvervsøkonomi - erhvervssprog (negot.), Erhvervsøkonomi og erhvervsjura, Erhvervsøkonomi og filosofi, Erhvervsøkonomi og it, Jura, Klimaforandringer, Komparativ politik og velfærdsstudier, Kriminologi, Miljø- og konfliktanalyse, Miljørisiko, Offentlig administration, Offentlig politik og økonomi, Plan - by og proces, Public Management and Social Development, Samfundsfag, Statskundskab, TekSam - miljøplanlægning, Teologi, Videnskabsstudier.
CA A-kasse: Erhvervsøkonomi - erhvervssprog (negot.), Erhvervsøkonomi - erhvervssprog (negot.), Erhvervsøkonomi og erhvervsjura, Erhvervsøkonomi og filosofi, Erhvervsøkonomi og it, Interkulturel markedskommunikation, International virksomhedskommunikation, Service management, Sikkerheds- og risikoledelse, Virksomhedsstudier.
AJKS: Informationsvidenskab og kulturformidling, Journalist, Journalistik, Kognition og kommunikation, Retorik, Visuel kultur.

Kilde: FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og AC.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?