Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse inden for natur, dyr og planter?

Ingen traditionel A-kasse på området

Som alle andre har du frit valg når det drejer sig om valg af A-kasse.
Ønsker du kun den økonomiske sikkerhed som a-kasse medlemskab giver (og du ikke føler du har behov for fagforening), så vil vi anbefale at du leder efter den billigste A-kasse. Du har samme rettigheder (til dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed m.m.) uanset hvilken A-kasse du er medlem af.
Du kan blive medlem af en tværfaglig A-kasse uanset din baggrund eller uddannelse. De tværfaglige A-kasser er også blandt de billigste. Du vil med disse a-kasser spare penge set i forhold til medlemskab af de traditionelle LO forbund som f.eks. 3F.

Har du en uddannelse inden for natur, dyr og planter på niveauet erhvervsakademi­uddannelser eller professionsbachelor­uddannelser bør du overveje at melde dig ind i FTF-A.
Er FTF-A den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
FTF-A, som optager alle som medlemmer uanset faglig baggrund er blandt de aller billigste a-kasser.
FTF-A har blandt deres medlemmer bl.a. uddannede jordbrugsteknologer og skov- & Landskabsingeniører.
Endvidere tilbyder FTF-A en god og billig lønsikring, hvis du ønsker at forsikre dig udover dagpenge.

Ønsker du en billig pakkeløsning i form af A-kasse+fagforening så se en liste med de bedste tilbud.

Har du videregående uddannelse inden for natur, dyr og planter?

Er du kandidat, bachelor eller studerende på universitet inden for natur, dyr og planter?
Så kan det være oplagt for dig at melde dig ind i enten Akademikernes A-kasse eller MA A-kasse.
Akademikernes A-kasse er den billigste A-kasse for højtuddannede.
Eksempler på uddannelser inden for området natur, dyr og planter på kandidat eller bachelor niveau og den relevante A-kasse:
MA A-kasse: Agrobiologi, Agronomi, Biokemi, Biologi, Geofysik, Geografi, Jordbrug - natur og miljø, Jordbrugsøkonomi, Kemi, Landskabsarkitektur, Miljøbiologi, Molekylærbiologi, Nanobioscience, Nanoscience, Naturforvaltning.
Akademikernes A-kasse: Akvatisk videnskab og teknologi, Dyrlæge, Husdyrvidenskab, Medicinsk bioteknologi, Miljø og ressource management, Miljø- og naturressourceøkonomi, Miljøvidenskab, Naturressourcer og udvikling, Skovbrugsvidenskab, Teknisk geologi, Veterinærmedicin.

Kilde: FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og AC.


Denne side er senest ændret den 28. januar 2019.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere