Du er her: A-kasser (.dk) Tal & fakta Ledighedstal i A-kasserne Januar 2020 Område Vestjylland

Ledige A-kasse medlemmer januar 2020 i Vestjylland

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.) Ledigheds-
procent - seneste måned
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 31 25.8% 2.9%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 12 85.7% 5.6%
Magistre (MA) 0 0.0% 5.5%
Økonomer (CA) 13 31.7% 4.0%
Fag og Arbejde (FOA) 4 2.0% 2.5%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 19 18.1% 3.9%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 39 26.0% 2.6%
Lærere (DLF-A) 31 63.3% 1.8%
Socialpædagoger (SLA) -12 (21.1%) 1.9%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -17 (4.5%) 3.5%
Byggefagenes a-kasse 2 7.4% 3.8%
El-faget 1 11.1% 0.8%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 13 1.2% 5.7%
Fødevareforbundet (NNF) 22 41.5% 3.8%
Metalarbejdere 17 14.3% 2.5%
Ledere 24 26.7% 1.7%
Teknikere -22 (20.8%) 4.7%
Min a-kasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -10 (10.4%) 2.3%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -6 (3.0%) 2.1%
Det Faglige Hus A-kasse 96 33.7% 4.6%
Kristelig a-kasse 5 0.8% 4.1%

  

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 06-01-2021

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?