Du er her: A-kasser (.dk) Tal & fakta Ledighedstal i A-kasserne Januar 2020 Område Sydjylland

Ledige A-kasse medlemmer januar 2020 i Sydjylland

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.) Ledigheds-
procent - seneste måned
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 68 15.4% 2.9%
Journalistik, Kommunikation og Sprog -13 (21.7%) 4.0%
Magistre (MA) 28 14.7% 5.7%
Økonomer (CA) 20 14.8% 3.7%
Fag og Arbejde (FOA) 3 0.6% 2.6%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 28 13.0% 3.2%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 86 19.4% 3.3%
Lærere (DLF-A) 68 43.6% 2.3%
Socialpædagoger (SLA) 11 8.3% 2.7%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 56 6.2% 4.3%
Byggefagenes a-kasse 14 19.7% 5.0%
El-faget 0 0.0% 1.5%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 186 9.2% 6.5%
Fødevareforbundet (NNF) 21 16.8% 4.1%
Metalarbejdere 42 13.3% 3.3%
Ledere 64 20.6% 2.2%
Teknikere 2 1.1% 4.6%
Min a-kasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -5 (1.5%) 3.2%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 9 1.4% 3.1%
Det Faglige Hus A-kasse 111 10.7% 4.4%
Kristelig a-kasse 114 7.6% 5.4%

  

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 06-01-2021

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?