Du er her: A-kasser (.dk) Tal & fakta Ledighedstal i A-kasserne Januar 2020 Område Nordjylland

Ledige A-kasse medlemmer januar 2020 i Nordjylland

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.) Ledigheds-
procent - seneste måned
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 151 21.6% 4.2%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 13 18.8% 8.6%
Magistre (MA) 34 9.0% 8.2%
Økonomer (CA) -8 (3.6%) 5.3%
Fag og Arbejde (FOA) 24 5.3% 3.1%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 9 3.7% 4.4%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 23 4.4% 4.0%
Lærere (DLF-A) 87 53.0% 3.1%
Socialpædagoger (SLA) 24 15.1% 4.0%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 85 9.5% 5.1%
Byggefagenes a-kasse 10 7.2% 6.9%
El-faget 30 125.0% 2.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 189 7.6% 9.0%
Fødevareforbundet (NNF) 35 31.8% 4.9%
Metalarbejdere 7 1.9% 3.7%
Ledere 49 22.4% 2.6%
Teknikere 1 0.8% 5.2%
Min a-kasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 41 15.1% 4.3%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 23 5.5% 3.2%
Det Faglige Hus A-kasse 40 7.3% 5.6%
Kristelig a-kasse -3 (0.3%) 6.4%

  

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 06-01-2021

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?