Du er her: A-kasser (.dk) Tal & fakta Ledighedstal i A-kasserne Januar 2020 Område Hele landet

Ledige A-kasse medlemmer januar 2020 i Danmark

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.) Ledigheds-
procent - seneste måned
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 990 11.1% 3.7%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 94 5.7% 7.0%
Magistre (MA) 126 2.7% 6.6%
Økonomer (CA) 68 2.5% 4.2%
Fag og Arbejde (FOA) -209 (5.2%) 2.7%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 238 13.7% 3.3%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 710 13.2% 4.2%
Lærere (DLF-A) 286 20.3% 2.3%
Socialpædagoger (SLA) 21 1.9% 3.1%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 193 2.2% 4.5%
Byggefagenes a-kasse 38 3.9% 5.9%
El-faget 84 31.5% 1.7%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 399 2.6% 6.9%
Fødevareforbundet (NNF) 122 19.1% 4.7%
Metalarbejdere 188 9.3% 3.1%
Ledere 327 12.0% 2.6%
Teknikere 17 1.2% 5.7%
Min a-kasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -62 (1.9%) 3.5%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 114 2.4% 3.3%
Det Faglige Hus A-kasse 705 11.5% 5.1%
Kristelig a-kasse 185 2.0% 5.7%

  

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 06-01-2021

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?