Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Oprettede sager fordelt på a-kasser og sagstyper

< Forrige | Indhold | Næste >

Tabel 2 viser antallet af oprettede sager fordelt på, hvilken a-kasse sagen kommer fra, og sagstype.

CKA har i 2018 fået flest klager og dispensationssager fra medlemmer af ASE, Det faglige Hus og HK. Sager fra disse a-kasser udgjorde således 36 pct. af samtlige klager og dispensationssager i CKA i 2018.

Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser og sagstyper

  2016 2017 2018
  Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler
3F A-kasse 242 5 207 15 227 8
AJKS 26 1 21 0 17 0
Akademikernes A-kasse 158 2 197 4 213 2
ASE A-kasse 228 4 268 4 328 2
Byggefagenes A-kasse 8 1 2 0 4 0
BUPL A-kasse 53 1 45 0 22 1
CA A-kasse 19 0 27 1 54 0
DANA A-kasse 58 2 48 1 22 1
Dansk El-forbund 4 1 7 0 5 0
Det Faglige Hus 242 8 256 3 322 3
Lærernes A-kasse 109 1 86 1 86 0
Din Sundhedsfaglige A-kasse 62 2 34 3 45 2
FOA A-kasse 159 4 145 3 192 3
A-kassen FRIE 25 0 18 1 26 0
FTF A-kasse 128 1 111 1 77 2
HK A-kasse 325 0 312 1 280 4
KRIFA

228 4 219 5 178 0
A-kassen LH 101 3 84 2 106 3
MA A-kasse 120 0 106 1 107 2
METAL A-kasse 78 0 58 0 43 2
MIN A-kasse 75 0 102 1 104 0
NNF A-kasse 21 1 17 0 26 0
Socialpædagogerne 55 0 41 0 60 0
Teknikernes A-kasse

36 1 31 0 40 0
Borgere m.fl. 0 98 0 71 8 64
I alt

2.578 141 2.442 118 2.592 99

Efter at have været faldende i hvert år siden A-kasser.dk begyndte at opgøre antal klager, det vil sige siden 2012, så kom der i 2018 igen flere klager over A-kasserne.

Men A-kasserne tegner sig enkeltvis for meget forskellige udviklingstendenser. Akademikernes A-kasse og ASE er to af de A-kasser der har oplevet den største stigning i antal klager, og for begge A-kasser gælder at udviklingen med flere klager viser sig over hele den målte 3-årige periode fra 2016-2018.
Også Det Faglige Hus og CA A-kasse har oplevet et stigende antal klager.

For Akademikernes A-kasse, CA A-kasse og Det Faglige Hus, er det dog naturligt at der har været et større antal klager idet disse A-kasser alle har oplevet stor medlemsfremgang de senere år.
ASE derimod har siden 2016 mistet ca. 6.000 medlemmer, men har altså i samme periode fået flere klager, så man kan altså konkludere at en større andel af ASE's kunder er utilfredse.
Det reele billede af hvor utilfredse medlemmerne er kan man kun se ved at måle antal klager pr. 1.000 medlemmer, hvilket vi gør i figur 1 på næste side.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om medlemskab

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen