Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk - Permalink

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017

Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Det er 3 pct. færre end i 2016, som var det år med den største søgning hidtil.

Det største procentvise fald er på erhvervsakademierne, som har modtaget 5 pct. færre 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med antallet sidste år. Professionsbacheloruddannelserne har oplevet et fald på 4 pct., mens der på bacheloruddannelserne er sket et fald på 3 pct., jf. tabel 1.

Tabel 1: Søgningen til de videregående uddannelser 2010-2017 (1. prioritetsansøgninger)

  2010 2012 2015 2016 2017 Antal Pct.
Erhvervsakademiuddannelse 8.562 10.496 15.001 13.945 13.292 -653 -5
Professionsbacheloruddannelse 24.637 30.446 37.528 38.073 36.656 -1.417 -4
Bacheloruddannelse 34.627 39.586 41.395 42.726 41.591 -1.135 -3
I alt 67.826 80.528 93.924 94.744 91.539 -3.205 -3

Husk at melde dig ind i en A-kasse

Gratis for studerende
Se vores guide

I tabel 2 ses søgningen til en række udvalgte uddannelser. 79 procent af de udvalgte uddannelser har et fald i søgningen fra 2016 til 2017. De to udvalgte uddannelser, der har det største procentvise fald i antallet af 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med søgningen i 2016 er hhv. designer (38 pct.) og laborant (24 pct.). Fem af de udvalgte uddannelser har oplevet en vækst i antallet af 1. prioritetsansøgere fra 2016 til 2017, den største procentvise stigning findes på medicin (9 pct.). Civilingeniør har en stigning i antallet af 1. prioritetsansøgere fra 2016 til 2017 på 4 procent, mens tallet er 1 procent for diplomingeniør.

Tabel 2: Udvikling i søgningen til udvalgte uddannelser 2010-2017 (1. prioritetsansøgninger)

Ændring 2016-2017
2010 2012 2015 2016 2017 Antal Pct.
Arkitekt 860 954 917 896 872 -24 -3
Bioanalytiker 438 550 774 718 648 -70 -10
Bygningskonstruktør 962 1.102 1.255 1.299 1.391 92 7
Civilingeniør 1.738 2.238 2.909 3.217 3.336 119 4
Datamatiker 610 826 1.274 1.289 1.333 44 3
Designer 1.089 1.275 1.053 996 619 -377 -38
Designteknolog 1.018 1.089 1.434 1.277 1.269 -8 -1
Diplomingeniør 1.970 2.298 3.365 3.687 3.731 44 1
Ergoterapeut 523 660 789 801 774 -27 -3
Ernæring og sundhed 886 1.146 1.168 1.065 854 -211 -20
Finansøkonom 1.269 1.429 1.744 1.701 1.695 -6 0
Folkeskolelærer 3.518 3.454 2.775 3.224 3.146 -78 -2
Fysioterapeut 1.888 2.354 2.749 2.538 2.345 -193 -8
Handelsøkonom 275 473 782 670 537 -133 -20
Jura 2.173 2.541 2.546 2.684 2.487 -197 -7
Laborant 282 380 636 625 475 -150 -24
Markedsføringsøkonom 1.864 2.092 2.787 2.514 2.407 -107 -4
Medicin 3.732 3.230 3.454 3.482 3.797 315 9
Multimediedesigner 902 1.250 1.711 1.579 1.345 -234 -15
Pædagog 4.811 6.550 7.205 7.195 6.792 -403 -6
Serviceøkonom 795 1.195 1.860 1.550 1.437 -113 -7
Socialrådgiver 1.822 2.398 3.225 3.455 3.218 -237 -7
Sygeplejerske 3.304 3.862 5.732 5.442 5.337 -105 -2
Veterinærmedicin 489 546 509 503 494 -9 -2

Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

49.948 søgte en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse som 1. prioritet i år, jf. tabel 3. Det eneste optagelsesområde på erhvervsakademi- og professionsbachelorområdet, der har oplevet vækst i ansøgertallet siden 2016, er det tekniske område med en stigning på 3 pct. Det maritime område har oplevet den største relative tilbagegang i antal 1. prioritetsansøgere fra 2016 til 2017 (16 pct.). Det bio- og laboratorietekniske område har en tilbagegang på 1. prioritetsansøgere på 14 procent.

Blandt bacheloruddannelserne har teknisk videnskab (5 pct.) og sundhedsvidenskab (6 pct.) oplevet den største stigning i antallet af 1. prioritetsansøgninger. På de kunstneriske uddannelser ses det største relative fald i antal 1. prioritetsansøgninger fra 2016 til 2017 (26 pct.).

Tabel 3: Udviklingen i søgningen fordelt på optagelsesområde 2010-2017

Ændring 2016-2017
  2010 2012 2015 2016 2017 Antal Pct.
Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser 33.199 40.942 52.529 52.018 49.948 -2.070 -4
Det bio- og laboratorietekniske område 671 767 1.063 1.064 911 -153 -14
Det designfaglige område 1.090 1.182 1.593 1.443 1.444 1 0
Det It- faglige område 1.718 2.310 3.325 3.216 3.022 -194 -6
Det medie- og kommunikationsfaglige område 2.050 2.724 2.973 2.812 2.741 -71 -3
Det pædagogiske område 8.496 10.263 10.375 10.777 10.378 -399 -4
Det samfundsfaglige område 2.043 2.818 3.941 4.264 4.023 -241 -6
Det sundhedsfaglige område 8.444 10.122 13.168 12.542 11.873 -669 -5
Det tekniske område 3.817 4.499 5.971 6.288 6.487 199 3
Det økonomisk- merkantile område 4.870 6.257 9.253 8.728 8.329 -399 -5
Det maritime område     867 884 740 -144 -16
Bacheloruddannelse 34.627 39.586 41.395 42.726 41.591 -1.135 -3
Humaniora 8.977 9.973 9.587 9.598 9.215 -383 -4
Naturvidenskab 4.216 5.627 5.908 5.927 6.076 149 3
Samfundsvidenskab 12.624 14.644 15.910 16.693 15.903 -790 -5
Sundhedsvidenskab 4.816 4.414 4.663 4.754 5.057 303 6
Teknisk Videnskab 1.917 2.553 3.167 3.513 3.675 162 5
Teologi 128 146 190 218 174 -44 -20
Kunstnerisk uddannelse 1.949 2.229 1.970 2.023 1.491 -532 -26
I alt 67.826 80.528 93.924 94.744 91.539 -3.205 -3

Nye dagpengeregler fra 2017

Ny måde at optjene
ret til dagpenge fra 2017