Skip to content

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Af Anders Weber

Nøgleord Arbejdsvilkår

DA og FH

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen.

Mæglingsskitsen som DA og FH er blevet enige om, fastsætter vilkårene for ca. 7 procent af lønmodtagerne, der arbejder på overenskomster, hvor parterne ikke har kunnet blive enige.Dermed afsluttes overenskomstforhandlingerne 2020 formelt.

Ud over en samlet lønstigning på ca. 8,48 pct. over 3 år, indeholder forliget større valgfrihed vedr. løn, barsel, pension og ferie og mere ligestilling under forældreorloven, Desuden er der også udsigt til bedre betaling ved sygdom. Endelig får lærlinge og elever med mæglingsskitsen pensionsindbetalinger fra de fylder 18 år.

Dansk Byggeri forlig

Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en treårig fornyelse af Bygge- og anlægs-, Bygnings- Murer-, 3F/Industri- og Gulvoverenskomsterne

Efterfølgende har Dansk Byggeri indgået aftaler om fornyelse af følgende overenskomster:

  • Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten med 3F/Industrigruppen (ITM)
  • Metaloverenskomsten med Dansk Metal/Blik- og Rørarbejderforbundet
  • El-overenskomsten med Dansk El-forbund
  • Jord- og Betonoverenskomsten med Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København (BJMF)
  • Murerarbejdsmandsoverenskomsten med Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København (BJMF)

De sidste forligsaftaler ligner den overenskomstaftale som Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020. Se vores artikel om gennembrudsforliget for 230.000 lønmodtagere i industrien.

Urafstemning blandt de privatansatte

Mæglingsforslaget skal nu til urafstemning blandt medlemmerne.

Forligsmanden forventer at fremsætte det endelige mæglingsforslag onsdag den 25. marts 2020, hvorefter det skal til urafstemning blandt medlemmerne.

Resultatet af afstemningen skal foreligge torsdag den 16. april 2020 kl. 12.00.

Se mere om de indgående forlig: Dansk Byggeri, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Forligsmandens skitse til mæglingsforslag