De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23.03.2020 af A-kasser.dk
DA og FH Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Mæglingsskitsen som DA og FH er blevet enige ...se mere


Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19.03.2020 af A-kasser.dk
Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, der indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige lønmodtagere, freelancere og selvstændige og ...se mere


Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14.03.2020 af A-kasser.dk
Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til de omfattede medarbejdere. For at gøre det ...se mere