A-kasserne's popularitet pr. juni 2017 (arkiv)

Bemærk! Dette er en arkiveret artikel. Se i stedet den seneste opgørelse af popularitet for de danske A-kasser her.

Popularitet målt på udvikling i medlemstal

På A-kasser.dk måler vi udviklingen i medlemstal for alle 24 A-kasser i Danmark.
På den måde kan man se hvilke A-kasser der p.t. er de mest populære valg blandt danskerne og hvilke A-kasser der er knap så populære.

Den nyeste opgørelse (som vises i tabellen neden for) er udviklingen i medlemstal for perioden oktober 2016 til juni 2017.

De traditionelle LO A-kasser mister medlemmer

Næsten alle A-kasser der hører under LO har mistet medlemmer i den opgjorte periode (fra okt. 2016 til juni 2017). Det drejer sig i sær om HK A-kasse (minus 2,1%) og Dansk Metal A-kasse (minus 2,9%).

Andre af de traditionelle LO A-kasser mister fortsat også medlemmer. Bl.a. har 3F A-kasse mistet 1% af deres medlemmer i perioden, FOA A-kasse har mistet 1,3%, mens Teknikernes A-kasse har mistet 1,6% af deres medlemmer på under 1 år.

Blandet udvikling i de tværfaglige A-kasser

De medlemmer som LO A-kasserne mister i disse år, melder sig i stedet ind i de tværfaglige A-kasser.
Der er dog stor forskel på populariteten blandt de tværfaglige A-kasser. "Det Faglige Hus" har igennem flere år nu oplevet en stor medlemsfremgang, og denne fremgang ser ud til at fortsætte. Således har DFH i den målte 8 måneders periode fået 6.424 flere betalende medlemmer.

KRIFA der tidligere var meget populær og igennem mange år har været en af de større A-kasser i Danmark, oplever til gengæld en tilbagegang og har mistet 1,3% af deres medlemmer på 8 måneder, svarende til godt 2.000 betalende medlemmer.

Lidt færre betalende medlemmer af danske A-kasser

I perioden fra oktober 2016 til juni 2017 er det samlede antal betalende dagpengeforsikrede medlemmer i de 24 danske A-kasser faldet fra 2.039.610 til 2.036.061. Samtidig er det samlede antal studerende der er medlem af en A-kasse steget med over 10.000 medlemmer i samme periode.
Så alt i alt er der i perioden blevet flere danskere der er medlem af en A-kasse.

Se samme liste sorteret efter pris eller klager.

A-kasse Udvikling i medlemstal
okt. 2016 - juni 2017
Pris pr. mdr. i 2018 Betalende medlemmer* pr.
juni 2017
Klager pr. 100
ledige
medlemmer
Bidrag til adm. pr. mdr. Forsikrings-bidrag og ATP pr. mdr.
Læs mere +5,6%473107.2414,3122351
Læs mere +2,2%458110.0083,4107351
Læs mere +1,4%436191.5432,885351
Læs mere +1,0%48546.5321,0134351
+0,6%43186.2403,880351
+0,3%44154.5402,090351
Læs mere +0,2%45121.586se note100351
Læs mere +0,1%489148.1666,1138351
Læs mere 0,0%48360.7492,6132351
Læs mere -0,1%444124.3152,893351
Læs mere -0,1%46486.7701,4113351
-0,1%45533.7283,6104351
-0,5%50418.631se note153351
-0,7%50314.759se note152351
-1,0%501226.9991,5150351
Læs mere -1,2%47522.389se note124351
-1,3%482142.4572,0131351
-1,3%49516.061se note144351
Læs mere -1,3%478168.2522,5127351
-1,6%48622.5711,9135351
-1,6%44168.5586,090351
-2,1%486177.3533,6135351
-2,9%50065.1352,8149351
Læs mere -4,5%58721.478se note236351

*Antal medlemmer er opgjort som betalende dagpengeforsikrede medlemmer. Personer der er kontingentfritagede er ikke medtaget (det er primært studerende, der har gratis A-kasse), ligesom efterlønsmodtagere ikke er medregnet.
Antal klager: Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer. Se hele beregningen af klager.

Se tilsvarende oversigt over popularitet for perioden oktober 2015 - oktober 2016 her.

Hvilken A-kasse skal man vælge?

Man kan sammenligne medlemskab af en A-kasse lidt med dine andre forsikringer, men der er nogle væsentlige forskelle.
Uanset hvilken A-kasse du vælger er du 100% sikker på at få den samme "forsikringsdækning" i form af dagpenge, hvis du skulle være så uheldig at blive ledig.
Det skyldes at staten er garant for dine dagpenge. Når A-kasserne udbetaler dagpenge tager de dem ikke af deres egen "kasse" - A-kasserne står blot for at administrere hele dagpengesystemet og lovgivningen på statens vegne.

Der hvor forskellen mellem A-kasserne opstår - og det bliver relevant for dig at vælge - er den pris som A-kasserne tager for at administrere udbetaling af dagpenge m.m. for deres medlemmer.
I tabellen ovenfor er dette betegnet som "Bidrag til adm. pr. mdr." - dette bidrag er en del af dit samlede kontingent, som også er oplyst i tabellen.

En anden forskel der kan være relevant for dig at se på, er om de nuværende medlemmer (især de ledige medlemmer) er tilfredse med den måde deres A-kasse administrerer reglerne på.
Du kan sortere alle A-kasser efter hvor mange klager de har.

Derudover kan der være forskelle i de medlemsfordele de enkelte A-kasser tilbyder. Du skal dog være opmærksom på at medlemsfordele ofte kun er brugbare for dig, hvis du f.eks. ikke er vant til at lave jobansøgning eller skrive CV eller har brug for nogle grundlæggende kurser om hvordan du øger dine chancer for at få job igen hvis man bliver ledig.
Du skal i den forbindelse være opmærksom på at der er meget forskel på de medlemsfordele man får som henholdsvis medlem af en A-kasse og en fagforening.
A-kasse medlemskab er altovervejende en forsikring - og ikke andet. Er du også medlem af en fagforening kan du få mange forskellige medlemsfordele.

Ved valg af A-kasse kan det endelig være relevant for dig at vide om en A-kasse har en afdeling i nærheden af dig, hvis du skal i kontakt med dem.
Du kan se mere om de enkelte A-kasser ved at bruge link "Læs mere" under hvert enkelt A-kasse-logo.

Hvordan melder du dig ind i en A-kasse

Det er idag meget nemt både at melde sig ind for første gang i en A-kasse eller skifte A-kasse.
Det hele foregår online. Du kan nemt tilmelde dig ved at bruge link "Læs mere" under hvert enkelt A-kasse-logo.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Se seneste blog indlæg