Medlemstal i de danske A-kasser pr. juni 2017 (arkiv)

Bemærk! Dette er en arkiveret artikel. Se i stedet den seneste opgørelse af medlemstal i de danske A-kasser her.

3F er stadig den største A-kasse i Danmark målt på antal medlemmer, men ændringerne på arbejdsmarkedet i retning af jobs der kræver mere uddannelse, viser sig også tydeligt i 3F's medlemstal, der har været konstant nedadgående de sidste 5 år.
Siden 2012 har 3F således mistet ca. 13% af deres medlemmer, svarende til 34.384 medlemmer.

Det er således tydeligt i disse år, at A-kasser målrettet personer med en videregående uddannelse oplever stor medlemsfremgang. Det gælder især for MA A-kasse der har oplevet en medlemsfremgang på 15% i perioden 2012-2017. Også Akademikernes A-kasse mærker det stigende antal unge mennesker med videregående uddannelser. Akademikernes har idag 20% flere medlemmer end man havde i 2012.
Disse tal viser fremgangen i betalende dagpengeforsikrede medlemmer. Inkluderer man tillige studerende med gratis medlemskab, så er udviklingen endnu mere tydelig.

Stor forskel mellem De "Gule fagforeninger"

Siden 2002 har det i Danmark været tilladt at drive såkaldte tværfaglige a-kasser. I en del år efter 2002 oplevede især den del af de tværfaglige A-kasser der samtidig tilbyder billig fagforening - også kaldet de "gule fagforeninger" stor succes og tilsvarende medlemsfremgang.
Succesen var baseret på et billigt pakketilbud bestående af billig fagforening med A-kasse. Det er kendetegnende for de gule fagforeninger, at de ikke som de traditionelle LO og FTF fagforeninger har overenskomster.
Dermed kan man sige at de ikke på samme måde som LO- og FTF fagforbundene er med til at sikre et trygt og godt arbejdsmarked.
Det ser ud til at danske lønmodtagere er ved at indse at det nok er en uheldig udvikling for dem selv - ihvertfald har en af de tidligere så populære A-kasser, nemlig KRIFA, oplevet stor tilbagegang i antal medlemmer de senere år. Siden 2012 har KRIFA således mistet mere end 14.000 medlemmer.

En anden af de "gule fagforeninger" men dog væsentlig mindre end KRIFA, er Frie Funktionærer. Frie Funktionærer har siden 2012 mistet hele 15% af deres medlemmer.

ASE - der også tilhører de gule fagforeninger - oplevede i mange år en stor fremgang, men også for ASE ser det ud til at udviklingen nu går den anden vej. Ihvertfald har ASE i perioden oktober 2016 til juni 2017 kun oplevet en fremgang på 0,1% i medlemstal, hvilket er langt fra tidligere tiders tal for ASE.

Det faglige Hus er en undtagelse
Mens det altså generelt ser ud til at succesen hos de gule fagforening er ved at ebbe ud, så er der dog en væsentlig undtagelse, nemlig "Det Faglige Hus", som de senere kun har kendt en vej, og det er fremad. DFH er således den A-kasse af alle, der de senere år har oplevet den største medlemsfremgang. DFH har således gået fra et medlemstal i 2012 på ca. 80.000 medlemmer til her i juni 2017 at have næsten 110.000 medlemmer af deres A-kasse.
Mange der bliver medlem hos DFH vælger formentlig et af deres pakketilbud med billig fagforening+A-kasse.

De traditionelle LO A-kasser mister fortsat medlemmer

Næsten alle A-kasser der hører under LO har mistet medlemmer de seneste 8 måneder (fra okt. 2016 til juni 2017). Det drejer sig om 3F A-kasse (minus 0,9%), HK A-kasse (minus 1,3%), FOA A-kasse (minus 1,5%), Dansk Metal A-kasse (minus 2,5%), Teknikernes A-kasse (minus 1,4%), El-fagets A-kasse (minus 0,1%), Fødevareforbundets A-kasse (minus 1,3%) samt Byggefagenes A-kasse (minus 0,3%).

Man kan se at medlemmerne istedet går over til de billigere A-kasser, som. f.eks. FTF-A, "Det Faglige Hus" og "Min A-kasse".

Flere studerende bliver medlem af en A-kasse

I perioden fra oktober 2016 til juni 2017 er det samlede antal medlemmer i de 24 danske A-kasser steget fra 2.170.804 til 2.177.500. Det er dog kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende, der tegner sig for fremgangen i antal medlemmer de senest 8 måneder.
Der er således blevet ca. 10.000 flere medlemmer med gratis medlemskab, mens antallet af betalende medlemmer i samme periode er faldet med ca. 3.000.

Se samme liste sorteret efter pris eller klager.

A-kasse Medlemstal pr.
juni 2017
Pris pr. mdr. i 2018 Udvikling i medlemstal
okt. 2016 - juni 2017
Klager pr. 100
ledige
medlemmer
Bidrag til adm. pr. mdr. Forsikrings-bidrag og ATP pr. mdr.
235.593501-0,9%1,5150351
Læs mere 221.000436+3,5%2,885351
197.627486-1,3%3,6135351
Læs mere 171.629478-1,5%2,5127351
Læs mere 149.942489+0,1%6,1138351
146.607482-1,5%2,0131351
Læs mere 135.800444+0,5%2,893351
Læs mere 110.131458+2,2%3,4107351
Læs mere 109.511473+5,5%4,3122351
Læs mere 94.147464+0,7%1,4113351
92.422431+1,3%3,880351
73.586441-0,2%6,090351
70.800500-2,5%2,8149351
Læs mere 69.009483+0,9%2,6132351
Læs mere 58.091485+0,8%1,0134351
57.762441+1,3%2,090351
36.274455+0,0%3,6104351
25.363486-1,4%1,9135351
Læs mere 24.028451+1,1%se note100351
Læs mere 23.019475-0,9%se note124351
Læs mere 21.484587-4,5%se note236351
20.264504-0,1%se note153351
16.743495-1,3%se note144351
16.668503-0,3%se note152351

Antal medlemmer er opgjort som dagpengeforsikrede medlemmer plus kontingentfritagede medlemmer (det er primært studerende, der har gratis A-kasse). Efterlønsmodtagere er ikke medregnet.
Antal klager: Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer.

Se tilsvarende oversigt for perioden oktober 2015 - oktober 2016 her.

Hvilken A-kasse skal man vælge?

Man kan sammenligne medlemskab af en A-kasse lidt med dine andre forsikringer, men der er nogle væsentlige forskelle.
Uanset hvilken A-kasse du vælger er du 100% sikker på at få den samme "forsikringsdækning" i form af dagpenge, hvis du skulle være så uheldig at blive ledig.
Det skyldes at staten er garant for dine dagpenge. Når A-kasserne udbetaler dagpenge tager de dem ikke af deres egen "kasse" - A-kasserne står blot for at administrere hele dagpengesystemet og lovgivningen på statens vegne.

Der hvor forskellen mellem A-kasserne opstår - og det bliver relevant for dig at vælge - er den pris som A-kasserne tager for at administrere udbetaling af dagpenge m.m. for deres medlemmer.
I tabellen ovenfor er dette betegnet som "Bidrag til adm. pr. mdr." - dette bidrag er en del af dit samlede kontingent, som også er oplyst i tabellen.

En anden forskel der kan være relevant for dig at se på, er om de nuværende medlemmer (især de ledige medlemmer) er tilfredse med den måde deres A-kasse administrerer reglerne på.
Du kan sortere alle A-kasser efter hvor mange klager de har.

Derudover kan der være forskelle i de medlemsfordele de enkelte A-kasser tilbyder. Du skal dog være opmærksom på at medlemsfordele ofte kun er brugbare for dig, hvis du f.eks. ikke er vant til at lave jobansøgning eller skrive CV eller har brug for nogle grundlæggende kurser om hvordan du øger dine chancer for at få job igen hvis man bliver ledig.
Du skal i den forbindelse være opmærksom på at der er meget forskel på de medlemsfordele man får som henholdsvis medlem af en A-kasse og en fagforening.
A-kasse medlemskab er altovervejende en forsikring - og ikke andet. Er du også medlem af en fagforening kan du få mange forskellige medlemsfordele.

Ved valg af A-kasse kan det endelig være relevant for dig at vide om en A-kasse har en afdeling i nærheden af dig, hvis du skal i kontakt med dem.
Du kan se mere om de enkelte A-kasser ved at bruge link "Læs mere" under hvert enkelt A-kasse-logo.

Hvordan melder du dig ind i en A-kasse

Det er idag meget nemt både at melde sig ind for første gang i en A-kasse eller skifte A-kasse.
Det hele foregår online. Du kan nemt tilmelde dig ved at bruge link "Læs mere" under hvert enkelt A-kasse-logo.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Se seneste blog indlæg