Medlemstal i de danske A-kasser

Godt 13.500 flere er blevet medlem af en A-kasse i forhold til sidste år.

I perioden fra juni 2017 til maj 2018 er det samlede antal medlemmer i de 24 danske A-kasser steget fra 2.177.500 til 2.191.263. Stigningen fordeler sig med godt 3.000 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende, og ca. 10.500 flere betalende medlemmer over den seneste 11 måneders periode.

Flere studerende kan ses i A-kasse medlemstal

Den tendens der har været de senere år med stigende antal studerende på videregående uddannelser, og dermed også flere uddannede med en videregående uddannelse, viser sig også i udviklingen i medlemstal for de A-kasser der er målrettet personer med en mellemlang- eller lang videregående uddannelse.
Således har Akademikernes A-kasse nu overhalet 3F som danmarks største A-kasse. En fremgang i medlemstal på 5,6% siden juni 2017 betyder at Akademikernes nu har 233.428 medlemmer, mens en tilbagegang for 3F A-kasse på 1,6% i samme periode, betyder at 3F nu har 231.788 medlemmer.

Også de andre A-kasser målrettet personer med en lang uddannelse, det er MA A-kasse, CA A-kasse og AJKS-A har alle oplevet fremgang i medlemstal det senste år.

A-kasserne målrettet personer med mellemlange uddannelser som erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser har også fremgang i medlemstal. Det gælder således særligt for FTFa (fremgang på 1,8%) og BUPL A-kasse (fremgang på 1,9%), og i mindre grad for DSA (Din sundhedsfaglige A-kasse) samt Lærernes A-kasse.

Den manglende success for erhvervsuddannelserne viser sig hos de traditionelle LO-forbund
Erhvervsuddannelserne oplever i modsætning til de mellem- og lange videregående uddannelser, tilbagegang i optagelse af nye studerende.
Nedgangen i antal unge der går på en erhvervsuddannelse (EUD, EUX) får negativ virkning på antallet af medlemmer i de fleste LO-forbund (A-kasser), som er her at studerende og nyuddannede fra erhvervsskolerne typisk er medlem.

Fortsat stor fremgang for "Det Faglige Hus" A-kasse og fagforening

"Det Faglige Hus" der slår sig op på at være danmarks billigste A-kasse med fagforening, oplever i disse år voldsom fremgang. Alene de sidste 5 år har Det Faglige Hus's A-kasse fået 40.000 flere medlemmer, og har idag godt 120.000 medlemmer i deres A-kasse.
Med en fremgang på 11,3% alene siden juni 2017, er det da også den A-kasse der har klaret sig klart bedst i vores undersøgelse af medlemstal.

Det Faglige Hus har blandt andet ført markedsføringkampagner rettet mod sportsklubber- og foreninger, og har således gennem en længere periode tilbudt kr. 1.000 for hvet nyt medlem som en sportsforening skaffer. Det - sammen med i øvrigt kraftig markedsføring af hvor mange penge man kan spare på A-kasse med fagforening ved at skifte til Det Faglige Hus, har givetsvis fået mange til at skifte fra de dyrere LO-forbund. LO-forbundene's A-kasser mister da også stort set alle fortsat medlemmer, som det har været gældende i flere år nu. Dog er Dansk El-forbund en undtagelse i årets undersøgelse, da de siden juni 2017 har oplevet en medlemsfremgang på 2,2%.

Det Faglige Hus står alene bag succesen for "de gule fagforeninger"
Mens Det Faglige Hus som nævnt har stor succes så gælder det ikke de andre "gule fagforeninger", som tilbyder samme produkt som Det Faglige Hus, nemlig A-kasse med billig fagforening.
Således har ASE for første gang i flere år oplevet en forholdsvis stor tilbagegang i medlemstal på 3,3%, ligesom KRIFA A-kasse fortsat mister medlemmer, som de nu har gjort i flere år.

Se samme liste sorteret efter pris eller klager.

A-kasse Medlemstal pr.
maj 2018
Pris pr. mdr. i 2019 Udvikling i medlemstal
juni 2017 - maj 2018
Klager pr. 100
ledige
medlemmer
Bidrag til adm. pr. mdr. Forsikrings-bidrag og ATP pr. mdr.
Læs mere 233.428440+5,6%2,885355
231.788508-1,6%1,5153355
195.996492-0,8%3,6137355
Læs mere 167.499485-2,4%2,5130355
145.724506-0,6%2,0151355
Læs mere 145.007493-3,3%6,1138355
Læs mere 138.220448+1,8%2,893355
Læs mere 121.916476+11,3%4,3121355
Læs mere 111.557464+1,3%3,4109355
93.476438+1,1%3,883355
Læs mere 92.323470-1,9%1,4115355
73.694452+0,1%6,097355
69.850506-1,3%2,8151355
Læs mere 69.387489+0,5%2,6134355
Læs mere 60.673489+4,4%1,0134355
58.873445+1,9%2,090355
35.938459-0,9%3,6104355
24.837493-2,1%se note138355
Læs mere 24.355455+1,4%se note108355
Læs mere 23.006479-0,1%se note124355
20.714510+2,2%se note155355
Læs mere 20.083591-6,5%se note236355
16.628507-0,2%se note152355
16.291501-2,7%se note146355

Antal medlemmer er opgjort som dagpengeforsikrede medlemmer plus kontingentfritagede medlemmer (det er primært studerende, der har gratis A-kasse). Efterlønsmodtagere er ikke medregnet.
Antal klager: Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer.

Hvilken A-kasse skal man vælge?

Man kan sammenligne medlemskab af en A-kasse lidt med dine andre forsikringer, men der er nogle væsentlige forskelle.
Uanset hvilken A-kasse du vælger er du 100% sikker på at få den samme "forsikringsdækning" i form af dagpenge, hvis du skulle være så uheldig at blive ledig.
Det skyldes at staten er garant for dine dagpenge. Når A-kasserne udbetaler dagpenge tager de dem ikke af deres egen "kasse" - A-kasserne står blot for at administrere hele dagpengesystemet og lovgivningen på statens vegne.

Der hvor forskellen mellem A-kasserne opstår - og det bliver relevant for dig at vælge - er den pris som A-kasserne tager for at administrere udbetaling af dagpenge m.m. for deres medlemmer.
I tabellen ovenfor er dette betegnet som "Bidrag til adm. pr. mdr." - dette bidrag er en del af dit samlede kontingent, som også er oplyst i tabellen.

En anden forskel der kan være relevant for dig at se på, er om de nuværende medlemmer (især de ledige medlemmer) er tilfredse med den måde deres A-kasse administrerer reglerne på.
Du kan sortere alle A-kasser efter hvor mange klager de har.

Derudover kan der være forskelle i de medlemsfordele de enkelte A-kasser tilbyder. Du skal dog være opmærksom på at medlemsfordele ofte kun er brugbare for dig, hvis du f.eks. ikke er vant til at lave jobansøgning eller skrive CV eller har brug for nogle grundlæggende kurser om hvordan du øger dine chancer for at få job igen hvis man bliver ledig.
Du skal i den forbindelse være opmærksom på at der er meget forskel på de medlemsfordele man får som henholdsvis medlem af en A-kasse og en fagforening.
A-kasse medlemskab er altovervejende en forsikring - og ikke andet. Er du også medlem af en fagforening kan du få mange forskellige medlemsfordele.

Ved valg af A-kasse kan det endelig være relevant for dig at vide om en A-kasse har en afdeling i nærheden af dig, hvis du skal i kontakt med dem.
Du kan se mere om de enkelte A-kasser, herunder i hvilke byer de har kontor i denne mere omfattende oversigt og sammenligning af A-kasserne.

Hvordan melder du dig ind i en A-kasse

Det er idag meget nemt både at melde sig ind for første gang i en A-kasse eller skifte A-kasse.
Det hele foregår online. Du kan nemt tilmelde dig via vores oversigt med tilmeldingslink.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

Overenskomster på plads på det offentlige område

Udgivet den 01.05.2018 af A-kasser.dk

Forlig efter flere måneders forhandlinger Fem måneders intense forhandlinger om de offentlige overenskomster er endt med forlig. Såfremt medlemmerne af fagforeningerne stemmer ja til de nye Læs mere...

Gå til bloggen