Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Oversigt over oprettede sager fordelt på emner

< Forrige | Indhold | Næste >

Bilag 1: Oversigt over oprettede sager fordelt på emner

Emne 2014 2015 2016
Optagelse 148 143 170
A-kasse og fagforening 0 0 0
Deltid og fuldtid 17 20 24
Overflytning 4 3 6
Udtræden 33 31 29
Kontingentrestance 92 96 81
Kontingentfritagelse m.v. 72 70 58
Genoptagelse efter slettelse pga. svig 2 0 1
Medlemskab – diverse 2 0 0
A-kassernes vejledningspligt 30 20 12
Beskæftigelseskrav og dagpengeperioder 216 170 183
Tilmelding som arbejdssøgende og bekræftelse af jobsøgning 185 121 102
Ledighedskravet 151 122 98
Rådighedskravet 258 352 292
Dagpenge under deltagelse i undervisning 42 37 22
Selvforskyldt ledighed (afslag, ophør og udeblivelse) 552 471 437
Overførsel af overskydende timer 36 18 24
Dagpengeret – diverse 13 6 3
Beregning af dagpengesats 107 69 66
Fradrag i dagpenge 109 30 45
Supplerende dagpenge 184 130 94
Dagpengegodtgørelse 15 11 15
Indlevering af ydelseskort 8 8 3
Dagpengenes størrelse – diverse 5 0 2
Bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed 72 78 43
Sociale pensioner 0 0 0
Konflikt 0 0 0
Begrænsninger i dagpengeretten – diverse 0 0 0
Medlemsanciennitet 16 16 28
Dagpengeret 5 9 4
Arbejde og indtægters betydning 258 274 198
Udtræden / genindtræden 1 0 0
Udlandet 5 4 1
Efterlønsbidrag 92 84 90
Efterløn – diverse 2 1 2
Feriedagpenge 229 131 137
Jobrettet uddannelse 52 31 28
Befordringsgodtgørelse 30 15 22
Dagpenge som lån 0 2 1
Dagpenge under 14-dages sygdom   12 12
Andre ydelser - diverse 1 0 0
Tilbagebetaling og sanktion 160 382 346
Refusion 23 24 31
Renter 0 2 1
Opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse pga. gæld til a-kassen 10 19 7
A-kassernes sagsbehandling 14 0 1
Tilbagebetaling og sanktion – diverse 1 0 0
I alt 3.252 3.012 2.719
Kilde: STAR.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om medlemskab

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen