Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Klager over A-kasser - definitioner og afgrænsninger

< Forrige | Indhold | Næste >

Definitioner og afgrænsninger

Nogle definitioner og begreber bruges kun i den fulde rapport som kan ses her.

Sager: Klagesager og vejledende udtalelser. Begrebet omfatter ikke FO-sager.

Klagesager: Sager, hvor et medlem af en a-kasse klager over a-kassens afgørelse, og sager, hvor medlemmet eller a-kassen på medlemmets vegne beder om dispensation efter reglerne.

Vejledende udtalelser: Svar på henvendelser om forståelsen af reglerne fra borgere, a-kasser og andre.

Omgørelsesprocent: Omgørelsesprocenten viser, hvor stor en del af de klagesager, som a-kasserne sender til CKA, der bliver omgjort i CKA. Omgørelsesprocenten viser omgørelser som en procentdel af fastholdelser og omgørelser.

Omgørelser omfatter ændringer og hjemvisninger. Dispensationsansøgninger tæller ikke med i denne sammenhæng, da CKA er 1. instans i forhold til disse. Afgørelser om overskridelse af klagefristen tæller med som fastholdelser.

Hjemvisning: En hjemvisning betyder en underkendelse - men ikke altid en kritik af underinstansens afgørelse. Hjemvisning indebærer, at det overlades til underinstansen at træffe ny afgørelse i sagen. Hjemvisning kan ske som følge af, at der mangler væsentlige oplysninger, at der er indkommet nye væsentlige oplysninger af betydning for underinstansens oprindelige afgørelse eller som følge af væsentlige sagsbehandlingsfejl eller hjemmelsmangler.

Realudligning: CKA kan realudligne, hvis et medlem har mistet en ret på grund af en a-kasses manglende, mangelfulde eller forkerte vejledning. Realudligning betyder, at medlemmet stilles som om a-kassen har vejledt korrekt. Det er bl.a. en betingelse, at medlemmet har været i god tro og ikke har udvist egen skyld. Og det skal være sandsynliggjort, at medlemmet ville have handlet i overensstemmelse med en korrekt vejledning mv.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om medlemskab

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen