Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Oprettede sager fordelt på a-kasser og sagstyper

< Forrige | Indhold | Næste >

Tabel 2 viser antallet af oprettede sager fordelt på, hvilken a-kasse sagen kommer fra, og sagstype.

CKA har i 2016 fået flest sager fra medlemmer af HK-A, DFH-A og 3F-A. Sager fra disse a-kasser udgjorde således godt 30 pct. af samtlige sager i CKA i 2016. Også i 2014 og 2015 var andelen af sager fra medlemmer af HK-A og 3F-A høj.

Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser og sagstyper

  2014 2015 2016
  Klager/
Dispen-
sations-
sager
Vejledende
udtalelser
Klager/
Dispen-
sations-
sager
Vejledende
udtalelser
Klager/
Dispen-
sations-
sager
Vejledende
udtalelser
3F A-kasse 248 2 276 10 242 5
A-kassen LH 110 0 107 2 101 3
AJKS 32 1 13 0 26 1
Aka 209 0 195 1 158 2
ASE A-kasse 309 1 305 4 228 4
BFA 6 0 8 0 8 1
BUPL A-kasse 59 0 63 0 53 1
CA A-kasse 41 0 32 0 19 0
DANA 89 3 119 2 58 2
Det Faglige Hus 245 3 228 1 242 8
Lærernes A-kasse 99 1 107 0 109 1
Din Sundhedsfaglige A-kasse 74 2 53 2 62 2
EL-faget 6 0 2 1 4 1
Frie A-kasse 20 0 11 1 25 0
FOA A-kasse 178 5 156 1 159 4
FTF A-kasse 208 3 177 4 128 1
HK A-kasse 406 2 392 6 325 0
KRIFA

269 5 248 3 228 4
MA A-kasse 131 4 115 2 120 0
METAL A-kasse 91 1 68 1 78 0
MIN A-kasse 83 0 56 0 75 0
NNF A-kasse 13 1 20 1 21 1
Socialpædagogerne 35 2 47 1 55 0
Teknikernes A-kasse

26 0 35 0 36 1
Borgere m.fl. 12 153 3 96 0 98
I alt

3.062 190 2.873 139 2.578 141

Andelen af klagesager i forhold til vejledende udtalelser steg fra 94,2 pct. i 2014 til 95,4 pct. i 2015. I 2016 er andelen af klagesager faldet lidt igen til 94,8 pct.

Der er stor forskel på, hvordan klagesager og vejledende udtalelser fordeler sig på a-kasserne, og der er således ikke sammenfald mellem antallet af klagesager og antallet af anmodninger om vejledende udtalelser fra den enkelte a-kasse.

I 2016 blev omkring 30,5 procent af de vejledende udtalelser givet til a-kasserne. Resten blev givet til borgere eller andre interessenter (i tabel 2 angivet som ”borgere m.fl.”).

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om medlemskab

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen