Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Oprettede sager fordelt på sagsområder

< Forrige | Indhold | Næste >

I dette afsnit belyser vi de sager, som CKA har oprettet i perioden mellem 2014 og 2016.
Resultaterne er fordelt på:

  • Sagsområder (hvad sagen handler om)
  • Sagstyper (klagesag, vejledende udtalelse)
  • Hvilke a-kasser sagerne kommer fra

 

Tabel 1 viser fordelingen af sager fordelt på sagsområder.
I 2016 blev der oprettet i alt 2.719 sager. Der har siden 2014 været et fald i antal oprettede sager på 16,4 procent. I 2014 blev der oprettet 3.252 sager, mens antallet af oprettede sager i 2015 var 3.012 sager.

Tabel 1: Oprettede sager fordelt på sagsområder

  2014 2015 2016
  Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Optagelse og medlemskab 370 11,4 363 12,1 369 13,6
Ret til dagpenge 1.483 45,6 1.317 43,7 1.173 43,1
Dagpenge størrelse, beregning og udbetaling 428 13,2 248 8,2 225 8,3
Begrænsninger i dagpengeretten 72 2,2 78 2,6 43 1,6
Efterløn 379 11,6 388 12,9 323 11,9
Andre ydelser 312 9,6 191 6,3 200 7,4
Tilbagebetaling og sanktion 208 6,4 427 14,2 386 14,2
I alt 3.252 100,0 3.012 100,0 2.719 100,0

Lidt under halvdelen af CKAs sager handler om ret til dagpenge. Dermed er det CKAs suverænt største sagsområde.

Andelen af sager om efterløn steg fra 11,6 pct. i 2014 til 12,9 pct. i 2015. I 2016 er andelen faldet lidt igen og ligger nu på 11,9 pct.

I 2014 udgjorde sagsområdet tilbagebetaling og sanktion 6,4 procent af alle sager, mens andelen i både 2015 og 2016 har været på 14,2 procent. Stigningen fra 2014 til 2015 er således fastholdt i 2016.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om medlemskab

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen