Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Klager over A-kasserne i 2016

Næste >

Undersøgelsen af klager over A-kasser for 2016 er nu klar.
Du kan læse hele rapporten der stammer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hovedkonklusioner af undersøgelsen:

  • De sagsområder hvor medlemmerne af a-kasserne især klager er "ret til dagpenge" (selvforskyldt ledighed, rådighed, ophør med selvstændig virksomhed, beskæftigelseskrav, overskydende timer - udgør i 2016 43,1% af samtlige klager), "tilbagebetaling og sanktion" (tilbagebetaling, sanktion, refusion, renter, opkrævning af tilbagebetalingsbeløb, slettelse pga. gæld til a-kassen - udgør i 2016 14,2% af samtlige klager) samt "optagelse og medlemskab" (overflytning, deltids-/fuldtidsforsikring, medlemsbidrag - udgør 13,6% af samtlige klager).
  • Styrelsen har i 2016 fået flest klagesager fra medlemmer af HK-A, DFH-A og 3F-A. Sager fra disse a-kasser udgjorde således godt 30 pct. af samtlige sager i CKA i 2016. Også i 2014 og 2015 var andelen af sager fra medlemmer af HK-A og 3F-A høj.
  • Samlet set er antallet af klager over A-kasserne faldet med godt 15% i perioden 2014-2016, men nogle få A-kasser er dog gået mod tendensen og har hvert år fået en lille smule flere klager. Det drejer sig om Socialpædagogernes A-kasse, Teknikernes A-kasse, NNF A-kasse samt Lærernes A-kasse.
  • De 3 A-kasser der har oplevet det største fald i antal klager i forhold til sidste år er DANA (fald på 51%), CA A-kasse (fald på 40%) og FTF A-kasse (fald på 28%).
  • De 3 A-kasser der har oplevet den største stigning i antal klager i forhold til sidste år er Frie A-kasse (stigning på 127%), samt AJKS og El-fagets A-kasse (begge med stigning på 50%). Bemærk at disse 3 alle er mindre A-kasser målt på antal medlemmer. Derfor kan selv små ændringer i antal klager give en stor %-mæsssig ændring. For El-fagets A-kasse er det begrundet i en stigning i antal klager fra 2 til 4, så de er fortsat en A-kasse med meget få klager.
  • Selvom DANA altså har fået væsentlig færre klager i forhold til sidste år, så er det alligevel DANA A-kasse der har det højeste antal klagesager pr. 1.000 medlemmer. I 2016 har Styrelsen modtaget cirka 2,4 klager pr. 1.000 medlemmer fra DANA. I den anden ende ligger EL-faget, CA og BF-A med mindre end 0,5 klager pr. 1.000 akasse-medlemmer.
  • Den andel af afgørelserne hvor Styrelsen vurderer at vejledningen fra a-kassen ikke har været tilfredsstillende og pålægger A-kassen at stille medlemmet som om vedkommende havde fået korrekt vejledning er steget fra 8,8% til 10,8% af alle ændrede afgørelser.
    Den A-kasse der i 2016 har haft flest sager med mangelfuld vejledning er "Det Faglige Hus". i 7 tilfælde har en borger således i 2016 fået ret i at "Det Faglige Hus" har vejledt vedkommende for dårligt, og er blevet stillet som om korrekt vejledning havde fundet sted.

Du kan se de enkelte delafsnit i undersøgelsen ved at følge linkene forneden.
Eller du kan se den samlede rapport i pdf-format.

side 2 Indledning
side 3 Tabel 1: Oprettede sager fordelt på sagsområder
side 4 Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser
side 5 Figur 1: Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2016
side 6 Tabel 3: Afsluttede klagesager fordelt på a-kasser og udfald af afgørelse
side 7 Figur 2: Centrets omgørelser af a-kassernes afgørelser, og
Tabel 4: Andel af ændrede afgørelser, hvor vejledningen i A-kassen ikke har været tilfredstillende (har medført realudligning)
side 8 Definitioner og afgrænsninger
side 9 Bilag 1: Oversigt over oprettede sager fordelt på emner
side 10 Bilag 2: Oversigt over medlemmer, ledige og oprettede klagesager i 2016 fordelt på a-kasser

Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om medlemskab

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen