Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Klager over A-kasser - definitioner og afgrænsninger

< Forrige | Indhold | Næste >

Definitioner og afgrænsninger

Nogle definitioner og begreber bruges kun i den fulde rapport som kan ses her.

Sager: Klagesager og vejledende udtalelser. Begrebet omfatter ikke ferie-efterlønssager og FOsager.
Klagesager: Sager, hvor et medlem af en a-kasse klager over a-kassens afgørelse, og sager, hvor medlemmet eller a-kassen på medlemmets vegne beder om dispensation efter reglerne.
Vejledende udtalelser: Svar på henvendelser om forståelsen af reglerne fra borgere, a-kasser og andre.
Ferie-efterlønssager: Sagerne handlede om, at medlemmer i en periode ikke blev vejledt om, at det i tidsrummet fra 2004 til 2006 var muligt at få feriepenge udbetalt efter ferieåret, uden at dette skulle medføre fradrag i efterlønnen.
FO-sager: En særlig gruppe sager om sygedagpengeforsikringsordningerne for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere. Centret behandler sagerne i de tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt en ansøger er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, eller om en virksomhed kan anses for privat eller offentlig.
Omgørelsesprocent: Omgørelsesprocenten viser, hvor stor en del af de klagesager, som a-kasserne sender til centret, der bliver omgjort i centret. Omgørelsesprocenten viser omgørelser som en procentdel af fastholdelser og omgørelser.
Omgørelser omfatter ændringer og hjemvisninger.
Dispensationsansøgninger tæller ikke med i denne sammenhæng, da centret er 1. instans i forhold til disse. Afgørelser om overskridelse af klagefristen tæller med som fastholdelser.
Klagesager, hvori centret dispenserer som 1. instans på baggrund af en a-kasses kritisable vejledning, registreres som omgørelser. Det skyldes, at sådanne sager ville være blevet registreret som omgørelser (realudligninger), hvis ikke centret havde haft en særlig hjemmel til at dispensere.
Tiltrædelsesprocent: Tiltrædelsesprocenten viser, hvor stor en del af de klagesager, som centret sender til AST, der bliver tiltrådt i AST. Tiltrædelsesprocenten viser fastholdelser som en procentdel af fastholdelser og omgørelser.
Omgørelser omfatter ændringer og hjemvisninger.
Her indgår dispensationsansøgninger, da AST er 2. instans i forhold til disse.
Afgørelser om overskridelse af klagefristen tæller i denne sammenhæng med som fastholdelser.
Hjemvisning: En hjemvisning betyder en underkendelse - men ikke altid en kritik af underinstansens afgørelse. Hjemvisning indebærer, at det overlades til underinstansen at træffe ny afgørelse i sagen. Hjemvisning kan ske som følge af, at der mangler væsentlige oplysninger, at der er indkommet nye væsentlige oplysninger af betydning for underinstansens oprindelige afgørelse eller som følge af væsentlige sagsbehandlingsfejl eller hjemmelsmangler (Kilde: AST).

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om medlemskab

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen