Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Klager over A-kasserne i 1. halvår 2015

< Forrige | Indhold | Næste >

Indledning

Introduktion

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udgav den 20. maj i år en årsstatistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Denne halvårsstatistik er en ajourføring af de figurer og tabeller, som fremgik af årsstatistikken.

Halvårsstatistikken giver mulighed for at se, hvordan udviklingen har været i første halvår af 2015. Den halvårlige ajourføring skaber større gennemsigtighed og et mere præcist overblik over udviklingen i tallene over tid.

I nogle tilfælde er tallene for første halvår af 2015 fremskrevet, så de svarer til tallene for et helt år. Tallene er dog ikke er justeret for eventuelle sæsonmæssige udsving. Med forbehold for netop sådanne udsving, kan man forsigtigt konkludere følgende om den udvikling, der kan udledes af tallene for første halvår af 2015:

  • Faldet i antallet af sager om arbejdsløshedsforsikring er fortsat.
  • Antallet af sager om tilbagebetaling og sanktion har været stigende.
  • Forskellene på klagetendensen i de forskellige regioner er blevet mindre.
  • Centrets gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været stigende.
  • Centret har omgjort en let faldende andel af a-kassernes afgørelser.
  • En næsten uændret andel af centrets afgørelser er blevet anket til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (AST).
  • AST har tiltrådt en faldende andel af centrets afgørelser.

Når der næste gang udgives en halvårsstatistik, er det hensigten, at man skal kunne sammenholde statistikkerne for første halvår af 2015 med statistikkerne for første halvår af 2016.

Om a-kasserne

I Danmark var der medio 2015 26 a-kasser, som var anerkendt af staten. Du kan se den samlede oversigt over a-kasserne. A-kasserne har cirka 2,12 millioner medlemmer(note 1), hvoraf cirka 360.700 medlemmer fik arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn i først halvår af 2015(note 2).

A-kasserne udbetalte i første halvår 2015 cirka 8,8 milliarder kroner i dagpenge og cirka 7,4 milliarder kroner i efterløn (note 3).

Note 1 Kilde: STAR, A-kassernes afregning af medlemsbidrag, juni 2015
Note 2 Kilde: Jobindsats.dk (antal forløb)
Note 3 Kilde: Jobindsats.dk (forsørgelse/offentlige udgifter)

 

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om medlemskab

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen