Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Oversigt over oprettede sager fordelt på emner

< Forrige | Indhold | Næste >

Bilag 1: Oversigt over oprettede sager fordelt på emner

Kode

Emne

2013

2014

2015
halvår

611

Optagelse

172

148

64

613

Deltid og fuldtid

23

17

7

614

Overflytning

20

4

0

615

Udtræden

43

33

16

616

Kontingentrestance

138

92

45

617

Kontingentfritagelse

86

72

37

618

Genoptagelse efter slettelse pga. svig

 

2

0

619

Medlemskab – diverse

4

2

0

621

A-kassernes vejledningspligt

46

30

10

622

Beskæftigelseskrav og dagpengeperioder

215

216

84

623

Tilmelding som arbejdssøgende og bekræftelse af jobsøgning

154

185

82

624

Ledighedskravet

192

151

63

625

Rådighedskravet

354

258

170

626

Dagpenge under deltagelse i undervisning

26

42

17

627

Selvforskyldt ledighed (afslag, ophør og udeblivelse)

505

552

204

628

Overførsel af overskydende timer

58

36

13

629

Dagpengeret – diverse

13

13

4

631

Beregning af dagpengesats

116

107

36

632

Fradrag i dagpenge

36

109

13

633

Supplerende dagpenge

171

184

68

634

Dagpengegodtgørelse

23

15

7

636

Indlevering af ydelseskort

10

8

3

639

Dagpengenes størrelse – diverse

3

5

0

641

Bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed

89

72

36

642

Sociale pensioner

0

0

0

643

Konflikt

1

0

0

651

Medlemsanciennitet

34

16

10

652

Dagpengeret

12

5

5

653

Arbejde og indtægters betydning

316

258

155

654

Udtræden / genindtræden

1

1

0

655

Udlandet

7

5

1

658

Efterlønsbidrag

100

92

40

659

Efterløn – diverse

0

2

0

661

Feriedagpenge

272

229

57

662

Selvvalgt uddannelse

85

52

20

663

Befordringsgodtgørelse

58

30

11

664

Dagpenge som lån

3

0

2

665

Dagpenge under 14-dages sygdom

 

 

6

669

Andre ydelser - diverse

2

1

0

671

Tilbagebetaling og sanktion

 

160

200

672

Refusion

 

23

15

673

Renter

 

0

1

674

Opkrævning og slettelse pga. gæld

 

10

10

675

A-kassernes sagsbehandling

 

14

0

679

Tilbagebetaling og sanktion – diverse

 

1

0

 

I alt

3.388

3.252

1.512

Kilde: STAR og Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om medlemskab

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen