Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Klager over A-kasserne i 1. halvår 2015

Næste >

NB! Dette er ikke den mest aktuelle udgave af vores klagestatistik. Se den seneste udgave af klagestatistik.

Undersøgelsen af klager over A-kasser for 1. halvår 2015 er nu klar.
Du kan læse hele rapporten der stammer fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.

Hovedkonklusioner af undersøgelsen:

1. Centret har i 1. halvår 2015 fået flest klager fra medlemmer af HK-A, ASE, KRIFA og 3F.
2. Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 1. halvår 2015.
Hvis man ser på antal klager pr. 1000 medlemmer har DANA og Det Faglige Hus de fleste klager.
3. De A-kasser der har haft den mest positive fremgang (=fald i antal klagesager) er især El-Faget's arbejdsløshedskasse, Min A-kasse, AJKS og Frie Funktionærer.
El-Faget's Arbejdsløshedskasse har således haft 0 klager i 1. halvår 2015, Frie Funktionærer har haft 4 klager. Det skal dog bemærkes at begge A-kasser er forholdsvis små og derfor er grundlaget ikke så stort at måle på.
Af de større A-kasser der har haft en positiv fremgang er især Min A-kasse, CA A-kasse og FTF-A.
4. De A-kasser der har haft den mest negative udvikling i antal klagesager (=stigning i antal klagesager) er især NNF-A, Socialpædagogernes A-kasse, Teknisk Landsforbund og ASE.
5. Hvis man ser på hvor ofte klageinstansen ændrer/omgører en afgørelse truffet af A-kassen, kan man sige at især a-kasserne "Frie Funktionærer", NNF-A, CA A-kasse, Socialpædagogernes A-kasse og FOA klarer sig godt.
Med andre ord ser det ud til at særligt i de nævnte a-kasser foretages der en ordentlig og korrekt sagsbehandling.
De A-kasser der får flest af deres sager omgjort i klageinstansen er BUPL-A (34,8% af deres sager omgøres), Teknisk Landsforbund (30,7% af deres sager omgøres) samt DANA.
6. De områder hvor medlemmerne af a-kasserne især klager er følgende:
1. Selvforskyldt ledighed (afslag, ophør og udeblivelse)
2. Rådighedskravet og
3. Arbejde og indtægters betydning.

Du kan se de enkelte delafsnit i undersøgelsen ved at følge linkene forneden.
Eller du kan se den samlede rapport i pdf-format.

side 2 Indledning
side 3 Tabel 1: Oprettede sager fordelt på sagsområder
side 4 Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser og sagstyper
side 5 Figur 1: Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2015
side 6 Figur 2: Oprettede klagesager fordelt på regioner pr. 1.000 medlemmer af a-kasserne
side 7 Tabel 3: Afsluttede klagesager fordelt på a-kasser og udfald af afgørelse
side 8 Figur 3: Centrets omgørelser af a-kassernes afgørelser og a-kassernes andel af klagesager i 2015 (første halvår)
side 9 Definitioner og afgrænsninger
side 10 Bilag 1: Oversigt over oprettede sager fordelt på emner
side 11 Bilag 2: Oversigt over medlemmer, ledige og oprettede klagesager i 2015 (halvår) fordelt på a-kasser

Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om medlemskab

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen