Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Klager over A-kasser - klagesystemet

< Forrige | Indhold | Næste >

3. Oprettede sager

I dette afsnit belyser vi de sager, som centret har oprettet i perioden mellem 2012 og 2014.

Resultaterne er fordelt på:

  • Sagsområder (hvad sagen handler om)
  • Sagstyper (klagesag, vejledende udtalelse)
  • Hvilke a-kasser sagerne kommer fra
  • Bopælsregioner for de personer, der klager over a-kassernes afgørelser

3.1 Oprettede sager fordelt på sagsområder

Tabel 1 viser fordelingen af sager fordelt på sagsområder

I 2012 blev der oprettet 3.627 sager, mens antal oprettelser i 2013 blev på 3.388 sager. Det svarer til et fald i antal oprettede sager fra 2012 til 2013 på 6,6 procent. I 2014 blev der oprettet 3.252 sager. Der har således i 2014 været et fortsat fald i antallet af sager. Faldet mellem 2013 og 2014 har været på 4 procent.

Tabel 1: Oprettede sager fordelt på sagsområder

Hovedgruppe 2012 2013 2014
Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Optagelse og medlemskab 372 10,3 488 14,4 370 11,4
Ret til dagpenge 1.785 49,2 1.563 46,1 1.483 45,6
Dagpenge størrelse,
beregning og udbetaling
431 11,9 359 10,6 428 13,2
Begrænsninger i
dagpenge-retten
94 2,6 90 2,7 72 2,2
Efterløn 683 18,8 470 13,9 379 11,6
Andre ydelser 262 7,2 418 12,3 312 9,6
Tilbagebetaling
og sanktion
0 0,0 0 0,0 208 6,4
Ialt 3.627 100,0 3.388 100,0 3.252 100,0

Kilde: Centrets sagsbehandlingssystem AIDA

Lidt under halvdelen af centrets sager handler om ret til dagpenge. Dermed er det centrets suverænt største sagsområde.
Andelen af sager om efterløn er faldet fra 18,8 procent i 2012 til 11,6 procent i 2014.
Centret har pr. 26. maj 2014 fået et nyt sagsområde overdraget fra STAR, tilbagebetaling og sanktion. I 2014 udgjorde dette område 6,4 procent af sagerne.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere