Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Klager over A-kasser - klagesystemet

< Forrige | Indhold | Næste >

2. Beskrivelse af arbejdsområdet

Om a-kasserne

I Danmark var der ved udgangen af 2014 26 a-kasser, som var anerkendt af staten. Se oversigt over a-kasserne.

En a-kasse er en privat forening, som har til formål at sikre medlemmerne bistand ved ledighed. A-kasserne udbetaler blandt andet arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og efterløn.

A-kasserne har cirka 2,11 millioner medlemmer, hvoraf cirka 382.000 medlemmer fik arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn i løbet af 2014.

A-kasserne udbetalte i 2014 cirka 17 milliarder kroner i dagpenge og 16 milliarder kroner i efterløn.

Om klagesystemet

Hvis et medlem af en a-kasse ønsker at klage over en afgørelse, som a-kassen har truffet, kan medlemmet få sin klage behandlet i en af 2.-instanserne.

Afhængigt af sagsområde er det centret eller STAR, der er 2. instans i forhold til a-kassernes afgørelser.

Langt de fleste klager over a-kassernes afgørelser blev i perioden 2012 til 2014 behandlet af centret, mens et mindre antal klagesager blev behandlet af STAR.

Sagsområdet tilbagebetaling og sanktion blev overflyttet fra STAR til centret pr. 26. maj 2014. Det betyder, at STAR nu kun behandler klager om EØS-arbejdsløshedsforsikring og klager om rent administrative forhold i a-kasserne.

Medlemmer kan klage over STARs og centrets afgørelser til AST (Ankestyrelsen).

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Centrets hovedopgave er at behandle medlemmers klager over deres a-kasses afgørelser.

Centret behandler sager på følgende områder:

1. Optagelse og medlemskab af en a-kasse (overflytning, deltids-/fuldtidsforsikring, medlemsbidrag)
2. Ret til dagpenge (selvforskyldt ledighed, rådighed, ophør med selvstændig virksomhed, beskæftigelseskrav, overskydende timer)
3. Dagpengenes størrelse, beregning og udbetaling (dagpengesats, fradrag i dagpengene, supplerende dagpenge)
4. Begrænsninger i dagpengeretten (bibeskæftigelse, dagpenge under konflikt)
5. Efterløn (ret til efterløn, efterlønsbevis, præmie, fradrag i efterlønnen, selvstændig virksomhed samtidig med efterløn)
6. Tilbagebetaling og sanktion (tilbagebetaling, sanktion, refusion, renter, opkrævning af tilbagebetalingsbeløb, slettelse pga. gæld til a-kassen)
7. Andre ydelser (feriedagpenge, befordringsgodtgørelse, dagpenge som lån)

Øvrige opgaver

Derudover har centret en række andre opgaver:

1. Vejlede a-kasser og borgere om reglerne generelt, både mundtligt og ved skriftlige udtalelser
2. Offentliggøre vejledende udtalelser og konkrete afgørelser af vejledende eller principiel værdi i den offentligt tilgængelige database ARVID
3. Udarbejde svar på høringer om regelændringer med videre
4. Behandle spørgsmål om a-kassernes vedtægter
5. Behandle sager om sygedagpengeforsikringsordningerne for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere (FO-sager)

Kilde: Jobindsats.dk

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere