Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Klager over A-kasserne fra 2012-2014

< Forrige | Indhold | Næste >

Forord

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver igen i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler.

Statistikken dækker perioden fra 2012 til 2014.

Den 26. maj 2014 overtog centret sagsområdet tilbagebetaling og sanktion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Det er vores håb, at årsstatistikkerne og de halvårlige opdateringer blandt andet vil vise, hvordan dette sagsområde adskiller sig fra andre sagsområder, for eksempel i relation til omgørelsesprocenter.

Som noget nyt er der også en opgørelse over sager, der har taget over 6 uger, fordelt på sagsområder samt en opgørelse over åbne sager pr. 31. december 2014 fordelt på oprettelsesmåned. Disse opgørelser giver et ekstra element af gennemsigtighed i forhold til centrets ældste sager.

Det gør sig fortsat gældende, at kun en lille del af a-kassernes afgørelser ender til behandling i centret. Derfor kan de konklusioner, som vi drager på baggrund af centrets sagsportefølje, ikke overføres til hele den enkelte a-kasses portefølje. Fra nogle a-kasser modtager vi så få sager, at procenttallet for vores ændringer af a-kassens afgørelser ikke kan sige noget om a-kassens kvalitet i afgørelserne. Dertil kommer, at nogle afgørelser er præget af skøn, og at en omgørelse derfor ikke nødvendigvis er udtryk for en kritik af a-kassen.

Det er vores klare indtryk, at den første årsstatistik blev modtaget med stor interesse, ikke mindst blandt a-kasserne. En enkelt a-kasse bød ind med forslag og bemærkninger. Dem er der taget højde for i arbejdet med nærværende statistik. Det er vigtigt, at statistikken til stadighed giver et retvisende og tilpas detaljeret billede af centrets sagsportefølje. Derfor er vi fortsat åbne over for kommentarer og ønsker til fremtidige statistikker.

København, den 19. maj 2015 Merete Agergaard

Direktør

 

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere