Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Hvad klager A-kasse medlemmer over?

< Forrige | Indhold

6. Klager fordelt på emne

Tabel 7: Oversigt over oprettede sager fra 2014 fordelt på emne
Emne 2014
Optagelse 148
Deltid og fuldtid 17
Overflytning 4
Udtræden 33
Kontingentrestance 92
Kontingentfritagelse 72
Genoptagelse efter slettelse pga. svig 2
Medlemskab – diverse 2
A-kassernes vejledningspligt 30
Beskæftigelseskrav og dagpengeperioder 216
Tilmelding som arbejdssøgende og bekræftelse af jobsøgning 185
Ledighedskravet 151
Rådighedskravet 258
Dagpenge under deltagelse i undervisning 42
Selvforskyldt ledighed (afslag, ophør og udeblivelse) 552
Overførsel af overskydende timer 36
Dagpengeret – diverse 13
Beregning af dagpengesats 107
Fradrag i dagpenge 109
Supplerende dagpenge 184
Dagpengegodtgørelse 15
Indlevering af ydelseskort 8
Dagpengenes størrelse – diverse 5
Bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed 72
Sociale pensioner 0
Konflikt 0
Medlemsanciennitet 16
Dagpengeret 5
Arbejde og indtægters betydning 258
Udtræden / genindtræden 1
Udlandet 5
Efterlønsbidrag 92
Efterløn – diverse 2
Feriedagpenge 229
Selvvalgt uddannelse 52
Befordringsgodtgørelse 30
Dagpenge som lån 0
Andre ydelser – diverse 1
Tilbagebetaling og sanktion 160
Refusion 23
Opkrævning og slettelse pga. gæld 10
A-kassernes sagsbehandling 14
Tilbagebetaling og sanktion – diverse 1
I alt 3.252

< Forrige | Indhold

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere