Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Klager over A-kasser - afsluttede sager

< Forrige | Indhold | Næste >

4. Afsluttede sager

I dette afsnit belyser vi de sager, som centret har afsluttet i perioden mellem 2012 og 2014.

4.1 Afsluttede sager fordelt på sagstyper

I 2012 blev der afsluttet 3.675 sager mod 3.479 i 2013. I 2014 blev der afsluttet 3.072 sager. Dette fald i antal afsluttede sager skal ses i sammenhæng med faldet i tilgangen af sager (se afsnit 3).

I 2014 var 89,2 procent af de sager, der blev afsluttet, klagesager, 4,7 procent var anmodninger om dispensation, og 6,1 procent var vejledende udtalelser.

Der er i perioden 2012 til 2014 tale om et betydeligt fald i andelen af vejledende udtalelser i forhold til det samlede antal afsluttede sager.

Andelen af klagesager er steget i 2014.

Tabel 3: Afsluttede sager
2012 2013 2014
Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Klagesager 3.119 84,9 2.954 84,9 2.739 89,2
Dispensationssager 152 4,1 224 6,4 144 4,7
Vejledende udtalelser 404 11,0 301 8,7 189 6,1
I alt 3.675 100,0 3.479 100,0 3.072 100,0
Indeks 99 93 82

  

4.2 Sagsbehandlingstid

Tabel 4 viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i uger for de sager, der er afsluttet i 2012, 2013 og 2014. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldt fra 4,4 uger i 2012 til 3,8 uger i 2013. Den steg til 4,1 uger i 2014, hvilket blandt andet kan skyldes det nye sagsområde, som centret i løbet af året har overtaget fra STAR, og som gennemsnitligt tager længere tid at behandle.

Tabel 4: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordelt på sagstyper

2012 2013 2014
Antal Gns. uge Antal Gns. uge Antal Gns. uge
Klagesager 3.119 4,8 2.954 4,1 2.739 4,5
Dispensationssager 152 3,0 224 3,8 144 1,6
Vejledende udtalelser 404 1,6 301 1,7 189 1,1
Ferie-efterløn 79 5,2 0 0 0 0,0
I alt 3.754 4,4 3.479 3,8 3.072 4,1

  

Figur 3 viser fordeling af sagsbehandlingstiden på intervaller.

behandling af klager over A-kasser, sagsbehandlingstid

Det fremgår af figur 3, at antallet af sager med en sagsbehandlingstid over 6 uger er faldet fra 2012 til 2014. Disse sagers forholdsmæssige andel af centrets afsluttede sager er dog steget lidt. Således udgjorde denne gruppe sager 28 procent i 2012, 23 procent i 2013 og 28,2 procent i 2014.
Antallet af sager med en sagsbehandlingstid på 0-2 uger er faldet fra 2012 til 2014. Gruppens forholdsmæssige andel af de afsluttede sager er dog steget. Således udgjorde denne gruppe sager 50,6 procent i 2012, 54,6 procent i 2013 og 52,1 procent i 2014. Det betyder, at forholdsmæssigt flere sager bliver afsluttet inden for 2 uger.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere