Arbejdsløshedsforsikring i andre EU-lande

Der er stor forskel på, hvordan de forskellige EU-lande har organiseret sociale ydelser, sundhedspleje og andre former for social sikring.

De enkelte EU-lande har deres egen lovgivning, som fastlægger:

  • hvad du har ret til, hvor meget du skal have og hvor længe
  • hvor længe du skal arbejde i landet, før du har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, hvordan ydelserne beregnes, og hvor længe de varer.

EU-reglerne fastlægger kun, hvilket lands sociale sikring du er dækket af, når der er involveret 2 eller flere lande.

Som regel er du kun omfattet af lovgivningen i ét land ad gangen og skal kun betale bidrag i det land. Du bør behandles på samme måde som landets egne statsborgere.

Støttesystemerne i dit værtsland kan være meget forskellige fra det, du er vant til hjemme. Misforståelser kan få alvorlige følger - så sørg for at tjekke, hvilke ydelser du har ret til i værtslandet.

Koordinering af reglerne

Udover ovennævnte regler om hvilket lands regler du er dækket af, så har EU indført fælles regler til at beskytte dine optjente rettigheder (i a-kasse systemet), når du flytter til et andet EU-land.
Reglerne om koordinering af den sociale sikring erstatter ikke de nationale ordninger med en fælleseuropæisk ordning. Alle lande kan frit vælge, hvem der kan forsikres i henhold til deres nationale lovgivning, hvilke ydelser der skal udbetales, og på hvilke betingelser.

Hvem gælder reglerne for?

De fire hovedprincipper

  • Du er kun omfattet af lovgivningen i et enkelt land ad gangen, hvilket betyder, at du kun skal betale bidrag i et enkelt land. Det er socialsikringskontorerne, der afgør, hvilket lands love der er gældende for dig. Du kan ikke selv vælge.
    Find ud af, hvilke regler der gælder for dig
  • Du har de samme rettigheder og forpligtelser som statsborgerne i det land, hvis lovgivning du hører under. Det kaldes princippet om ligebehandling eller ikkeforskelsbehandling.
  • Når du ansøger om en ydelse, vil der om nødvendigt blive taget højde for dine tidligere forsikringsperioder, og om du har haft arbejde eller bopæl i andre lande.
  • Hvis du er berettiget til en kontantydelse i et land, kan du som hovedregel også modtage denne ydelse, hvis du bor i et andet land. Det er kendt som princippet om eksport af ydelser.

Udveksling af oplysninger

For at kunne flytte fra et lands sikringssystem til et andet lands system vil du muligvis skulle forelægge formularer, som attesterer, hvilke ydelser du har ret til ved ankomsten.

Læs mere om standardformularer for social sikring.

Elektronisk udveksling af oplysninger mellem landene.
Siden maj 2012 har landene skulle bruge et nyt netværk for elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende social sikring EESSI (elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring). Systemet forventes at spille en vigtig rolle i forhold til at fremme samarbejdet mellem institutionerne og sikre en bedre håndhævelse af borgernes rettigheder, f.eks. at ydelser tildeles hurtigere.
E-blanketter på papir bør derfor ikke længere være nødvendige.

Denne side er senest opdateret 06.10.2015.

Kilde: Europa-Kommissionen og Den Europæiske Union.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?