Meritoverførsel - uddannelse kortere end 18 måneder

tilbage til oversigt

Emneord for denne afgørelse: A-kasse - Meritoverførsel - Nyuddannet - Varighed

Dato: 02-11-2017

Resumé

En nyuddannet kunne ikke blive optaget som medlem af a-kassen på baggrund af en afsluttet uddannelse.

Uddannelsen var gennemført på mindre end 18 måneder på grund af meritoverførsel af beskæftigelsesperioder.

Begrundelse

Ret til optagelse på baggrund af uddannelse
Du kan ikke blive optaget i A-kasse på baggrund af din uddannelse, fordi uddannelsen ikke har været tilstrækkelig lang.

Efter reglerne kan man blive optaget som nyuddannet og få ret til dagpenge, hvis man har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed.

Det kan du se i §54 i Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jfr. LBK nr 784 af 21/06/2017 (loven).

Hvis der er tale om meritoverførsel, skal den samlede uddannelse have en normeret varighed på mindst 18 måneder. Herudover er det et krav:

  • Den meritoverførte uddannelse, herunder praktik, er indgået i en tidligere uddannelse
  • Den meritoverførte del af en uddannelse er gennemført inden for de sidste 3 år
  • Uddannelsen eller en del af uddannelsen ikke tidligere har dannet grundlag for ret til dagpenge.

Det kan du se i Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere, §18.

Hvis en uddannelse er normeret til mindst 18 måneder, men færdiggøres på mindre end 18 måneder på grund af meritoverførsel af beskæftigelsesperioder, kan uddannelsen ikke danne grundlag for ret til dagpenge.

Grundlaget for afgørelsen:

  • Du begyndte på uddannelsen den 19. januar 2016
  • Du afsluttede uddannelsen den 10. februar 2017
  • Uddannelsen er normeret til 4 år og 6 måneder

Vi har lagt vægt på:

  • Du har færdiggjort uddannelsen på mindre end 18 måneder grundet meritoverførsel af beskæftigelsesperioder (erhvervserfaring).

Det betyder, at du ikke har mulighed for at blive optaget som dimittend i A-kassen, på baggrund af uddannelsen afsluttet 10. februar 2017, fordi dit uddannelsesforløb har en varighed på mindre end 18 måneder.

Vi kan i øvrigt henvise til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelse i sagen 11-611-0049, som kan ses her.
Det fremgår heraf, at et medlem ikke kunne opnå rettigheder som dimittend, fordi merit var givet for beskæftigelse, og ikke for uddannelse.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Stil et spørgsmål i vores
FORUM

X

Brug for hjælp?

Stil et spørgsmål i vores
FORUM