Sammenlægning af uddannelse med lønarbejde - indkomstkravet

tilbage til oversigt

Emneord for denne afgørelse: A-kasse - indkomstkravet - lønarbejde - uddannelse

Dato: 03-11-2017

Resumé

Medlemmet fik ret til dagpenge, fordi hun kunne sammenlægge sin bacheloruddannelse med lønarbejde.

Bacheloruddannelsen blev gennemført, inden medlemmet havde sin sidste arbejdsdag,og uddannelsen kunne regnes med som en del af indkomstkravet.

Medlemmet havde ikke tidligere fået ret til dagpenge på grundlag af sin bacheloruddannelse.

Detaljer

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har behandlet din klage over en afgørelse, som [a-kassen] traf den 17. august 2017.

Vi er kommet frem til:

  • Du kan medregne din bachelor uddannelse som en del af indkomstkravet.
  • Du har ret til dagpenge fra den 4. august 2017.

...

Begrundelse
Du har ret til dagpenge fra den 4. august 2017, fordi du opfylder et indkomstkrav på 223.428 kr. inden for de seneste 3 år.

Efter reglerne opfylder et fuldtidsforsikret medlem et indkomstkrav, når arbejdsgiveren har indberettet en indkomst på 223.428 kr. inden for de seneste 3 år til indkomstregisteret. Der kan dog kun tælles indkomst med, som er indberettet i en medlemsperiode.

Det kan du se i § 53, stk. 2, nr. 1 og stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017 (loven) og i § 4, stk. 1, nr. 1, og § 5, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 398 af 26. april 2017 om indkomst – og beskæftigelseskravet for lønmodtagere (bekendtgørelsen).

Grundlaget for afgørelsen:

• Du blev optaget i a-kassen den 1. oktober 2016, men du har anciennitet som medlem af en a-kasse siden den 13. november 2013.

• Du er fuldtidsforsikret medlem af a-kassen.

• Du afsluttede din bachelor uddannelse i [fag] den 31. august 2016.

• Du afbrød din kandidatuddannelse den 27. juni 2017.

• Du har anmodet om dagpenge den 4. august 2017.

Optjeningsperioden er de seneste 3 år forud for indplaceringstidspunktet.

Det kan du se i § 12, stk. 1, i bekendtgørelsen.

Din optjeningsperiode er fra 1. august 2014 til 31. juli 2017.

Du har i optjeningsperioden gennemført en bacheloruddannelse. Du har ikke gjort dine dimittendrettigheder gældende overfor a-kassen på baggrund af uddannelsen.

Udover det var du i et arbejdsforhold som lønmodtager hos [arbejdsgiverens navn].

Efter reglerne kan medlemmer, som har gennemført en uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed, uden at opnå dagpengeret på grundlag heraf, sammenlægge indkomst med den del af en uddannelse, der ligger forud for lønarbejdet.

En måneds uddannelse svarer til opfyldelse af indkomstloftet på 18.619 kr. i en måned.

Det kan du se i § 4, stk. 6, i bekendtgørelsen.

Vi har lagt vægt på, at:

• Du har gennemført en bachelor uddannelse fra [uddannelsessted] den 31. august 2016 uden at opnå dagpengeret på grundlag heraf.

På baggrund af formålet med bestemmelsen, har vi konkret vurderet, at din uddannelse ligger forud for lønarbejdet, da din sidste arbejdsdag hos [arbejdsgiverens navn] var den 20. maj 2017.

Vi har lagt vægt på, at du ifølge a-kassens oplysninger har en indkomst på 75.260,19 kr. fra dit arbejdsforhold, som kan medregnes til indkomstkravet.

Når denne indkomst sammenlægges med den del af perioden med uddannelse til bachelor, der ligger forud for lønarbejdet, opfylder du indkomstkravet på 223.428 kr. inden for de seneste 3 år.

Du har ret til dagpenge fra den 4. august 2017.

Du har oplyst:

• Du mener, at du opfylder indkomstkravet, fordi din indtægt over de sidste 3 år udgør 295.039,19 kr.

• Du kontaktede a-kassen den 3. august med spørgsmål om anciennitet, og fik klar besked om, at du opfylder kravet.

• Du fik samtidig besked om at ændre din status til ”afbrudt uddannelse”. Du mener, at der nok er sket en fejl, da du med færdiggjort bachelor enten må have en status som nyuddannet eller ledig.

Styrelsen kan oplyse, at efter reglerne opgøres indkomstkravet på baggrund af A- og B – indkomst, hvoraf der er eller skal betales arbejdsmarkedsbidrag, tillagt eget pensionsbidrag og eget ATP- bidrag i et lønmodtagerforhold.

Det kan du se i § 53, stk. 3, i loven.

Indkomsten, som stammer fra udbetaling af SU kan ikke indgå i opgørelse af indkomstkravet, fordi der ikke er tale om et arbejdsrelateret indtægt.

Styrelsen har noteret sig, at a-kassen er opmærksom på din anciennitetsdato den 13. november 2013. Vi henviser til a-kassens brev af 13. oktober 2016.

Din medlemskabsstatus blev ændret til afbrudt uddannelse med virkning fra den 28. juni 2017, hvilket er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

De anvendte regler

Man skal have haft arbejde for at få ret til dagpenge.

Som fuldtidsforsikret medlem skal man have haft indberettet en indkomst på 223.428 kr. indenfor de seneste 3 år forud for ledighedstidspunktet til indkomstregisteret. Der kan højst medregnes 18.619 kr. pr. måned. Der kan dog kun tælles indkomst med, som er indberettet i en medlemsperiode.

Det kan du se i § 53, stk. 2, nr. 1, stk. 4, og stk. 8, i lov om arbejdsløsheds-forsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017 (loven) og i § 4, stk. 1, nr. 1, og § 5, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 398 af 26. april 2017 om indkomst – og beskæftigelseskravet for lønmodtagere (bekendtgørelsen).

Indkomstkravet opgøres på baggrund af A- og B – indkomst i et lønmodtagerforhold, hvoraf der er eller skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Indkomsten skal tillægges eget pensionsbidrag med bortseelsesret efter pensionsbeskatningsloven § 19 og § 56, stk. 3 og 5,og eget bidrag til ATP.

Det kan du se i § 53, stk. 3, i loven.

Efter reglerne kan medlemmer, som har gennemført en uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed, uden at opnå dagpengeret på grundlag heraf, sammenlægge indkomst med den del af en uddannelse, der ligger forud for lønarbejdet.

En måneds uddannelse svarer til opfyldelse af indkomstloftet på 18.619 kr. i en måned.

Det kan du se i § 4, stk. 6, i bekendtgørelsen.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT