Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Særaftale med Færøerne om A-kasse

< Forrige | Indhold

Dine rettigheder i forhold til A-kasse

Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landsstyre har indgået en aftale om koordination af arbejdsløshedsforsikring.
Aftalen indebærer, at koordinationen af arbejdsløshedsforsikring mellem Danmark og Færøerne som udgangspunkt sker efter reglerne i Nordisk konvention om social sikring af 12. juni 2012.

Herudover sikrer aftalen yderligere rettigheder i forhold til adgangen til arbejdsløshedsforsikringen mellem Danmark og Færøerne.

De vigtigste punkter i aftalen er:

  • dagpengeberettigede ledige kan fra første ledighedsdag medtage deres dagpenge i op til 3 mdr. fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark for at søge arbejde. Normalt (i forhold til EØS-lande) er der krav om at man skal være tilmeldt Jobcentret som ledig i 4 uger før man kan eksportere sine dagpenge.
  • Personer der har ret til danske dimittenddagpenge, kan også medtage dagpenge i 3 måneder, uanset at der ikke er ret til dimittenddagpenge i det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem.
  • Medlems- og beskæftigelseskravet kan opfyldes ved sammenlægning af medlems- og beskæftigelsesperioder fra Danmark og Færøerne. Det eneste krav er at personen tilmelder sig en dansk A-kasse inden otte uger fra det tidspunkt, hvor personen ophørte med at være omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring - eller omvendt hvis du har eksporteret dine dagpenge fra Danmark til Færørene, skal du henvende dig til ALS om optagelse i den færøske arbejdsløshedsforsikring.

Det bemærkes at der i den færøske arbejdsløshedsforsikring ikke er dagpengeret for dimittender, ligesom selvstændige erhvervsdrivende ikke er omfattet af den obligatoriske arbejdsløshedsforsikring på Færøerne.
Dimittender og selvstændige erhvervsdrivende har efter udløbet af eksportperioden på 3 måneder ikke umiddelbart ret til færøske dagpenge.
For selvstændige findes der er en frivillige forsikring man kan søge optagelse i.

< Forrige | Indhold

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 08.09.2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding, hvilket er 764 mindre end i 2016, svarende til Læs mere...

Meget få EU-borgere får hurtig adgang til dagpenge

Udgivet den 30.01.2017 af A-kasser.dk

18 EU-borgere fik dagpenge delvist optjent i hjemlandet Det er således at Danmark som medlem af EU er omfattet af en forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger. Aftalen gælder alle Læs mere...

Flere EU-borgere på dansk SU

Udgivet den 17.05.2016 af A-kasser.dk

Stor stigning i EU-borgere, der arbejder og modtager SU i Danmark, får regeringen til at kræve en analyse og værn, der kan bremse udviklingen. EU-domstolen har den 21. februar 2013 afsagt dom i Læs mere...

Færre søger greencard i Danmark

Udgivet den 17.05.2016 af A-kasser.dk

Efter at greencard-ordningen blev strammet op af et flertal i Folketinget i 2015, er der idag færre der søger greencard i Danmark. Det er muligt at få en opholdstilladelse for at søge job og Læs mere...

Gå til bloggen