Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse ved arbejde inden for EØS

< Forrige | Indhold | Næste >

Dine rettigheder i forhold til A-kasse

Denne artikel er relevant for EU-borgere (inkl. danske statsborgere) der kommer (tilbage) til Danmark efter at have arbejdet i et andet EØS-land eller Schweiz.
EØS-landene er alle EU-landene samt Island og Norge. Danmark har indgået en særlig aftale med Færøerne på A-kasse området.

Er du interesseret i hvordan dine rettigheder er hvis du ønsker at medtage optjente rettigheder FRA Danmark til et andet EØS-land, så se vores omtale af de generelle regler/principper her.

Artiklen omhandler ret til medregning af forsikrings- og arbejdsperioder.
En anden mulighed - nemlig retten til at rejse til et andet EU/EØS-land og søge job i tre måneder og tage dagpengene med sig - har vi behandlet i en anden artikel.

Medregning i en dansk A-kasse

Forsikrings- og arbejdsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz kan som udgangspunkt kun medregnes, hvis perioderne er bekræftet på et PD (Personbåret Dokument) U1 eller ved udveksling mellem a-kassen og det andet lands kompetente myndighed på SED’ere (Strukturerede Elektroniske Dokumenter) U001-U004.
Det gælder også perioder, hvor der er udbetalt ydelser under arbejdsløshed. Sådanne perioder vil være bekræftet som ligestillede perioder på PD U1 og SED’ere U001-U004. Hvis antallet af arbejdstimer ikke fremgår af dokumentet, skal der også foreligge lønsedler eller anden arbejdsgiverdokumentation. Drift af selvstændig virksomhed skal dokumenteres ved relevant materiale.

Det følger af § 53, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at kun arbejde i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af beskæftigelseskravet i § 53, stk. 2.
Medregning af arbejds- og forsikringsperioder forudsætter således, at du har været forsikret i en A-kasse (eller tilsvarende) i det andet EØS-land.

Ud over perioder, hvor en du i kraft af arbejde er forsikret, anses perioder, hvor du har fået udbetalt ydelser under arbejdsløshed, for forsikringsperioder.

Betingelser for medregning/sammenlægning af perioder

Generelt gælder at du inden 8 uger efter, at du ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz skal søge om optagelse i en dansk A-kasse.
Derudover afhænger din situation af om du har været medlem af en dansk A-kasse inden for de sidste 5 år.

Hvis du ikke har været medlem af en dansk A-kasse inden for de sidste 5 år, er der den yderligere betingelse at du har påbegyndt arbejde i Danmark inden for de 8 uger efter, at du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz.
Arbejdet skal være af mindst 296 timers varighed, og det skal være udført inden for tre måneder.
Hvis 8-ugers-fristen for påbegyndelse af arbejde eller ansøgning om optagelse overskrides, kan forsikringsperioderne fra det andet EØS-land ikke medregnes. Det betyder, at du tidligst vil have ret til dagpenge efter 1 års medlemskab. Arbejdsperioder fra det andet EØS-land kan medregnes, selv om 8-ugers-fristen overskrides.

A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen og fristen for opfyldelse af kravet om arbejde med op til 2 år. Det kan ske i tilfælde af dokumenteret sygdom, barselsorlov eller børnepasningsorlov.
Endvidere kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) efter en begrundet indstilling fra a-kassen i ganske særlige tilfælde forlænge fristerne. Der skal være tale om uforudsigelige og undskyldelige omstændigheder i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Det er en forudsætning for forlængelse, at personen sandsynliggør, at overskridelsen af fristen ikke skyldes personens egne forhold.

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 08.09.2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding, hvilket er 764 mindre end i 2016, svarende til Læs mere...

Meget få EU-borgere får hurtig adgang til dagpenge

Udgivet den 30.01.2017 af A-kasser.dk

18 EU-borgere fik dagpenge delvist optjent i hjemlandet Det er således at Danmark som medlem af EU er omfattet af en forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger. Aftalen gælder alle Læs mere...

Flere EU-borgere på dansk SU

Udgivet den 17.05.2016 af A-kasser.dk

Stor stigning i EU-borgere, der arbejder og modtager SU i Danmark, får regeringen til at kræve en analyse og værn, der kan bremse udviklingen. EU-domstolen har den 21. februar 2013 afsagt dom i Læs mere...

Færre søger greencard i Danmark

Udgivet den 17.05.2016 af A-kasser.dk

Efter at greencard-ordningen blev strammet op af et flertal i Folketinget i 2015, er der idag færre der søger greencard i Danmark. Det er muligt at få en opholdstilladelse for at søge job og Læs mere...

Gå til bloggen