Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse ved arbejde inden for EØS

Næste >

Dine rettigheder i forhold til A-kasse

  • Retsgrundlagt....side 1
  • Medregning i dansk A-kasse....side 2
  • Særaftale med Færøerne....side 3

Retsgrundlaget

Arbejdskraftens fri bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. Det indebærer en ret for unionsborgere til at søge og få beskæftigelse uden forskelsbehandling og en ret for vandrende arbejdstagere til at modtage sociale og skattemæssige fordele på lige fod med arbejdslandets arbejdstagere.

Sociale sikringsordninger – som arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og pension – er typisk indrettet, så de kræver bidragspligt, bopæl og/eller beskæftigelse over en vis periode. Derfor er det forudsat i Traktaten, at der skal vedtages specifikke regler, som blandt andet skal sikre, at der sker:

”Sammenlægning af alle de tidsrum, der i de forskellige lovgivninger tages i betragtning med henblik på at indrømme og opretholde retten til ydelser og på beregning af disse”.
Disse regler findes i forordning nr. 883/04.

Supplerende krav i de enkelte medlems/EØS-stater

Selvom der således ikke må forskelsbehandles mellem f.eks. egne statsborgere og andre EU-borgere, så har de enkelte EØS-lande iflg. forordningen mulighed for at opstille supplerende krav om en vis længde af beskæftigelses- og/eller forsikringsperiode i det land man flytter til, før man kan gøre krav på medregning/sammenlægning af beskæftigelses- og forsikringsperioder fra sit hjemland.

Denne mulighed har Danmark udnyttet ved at stille krav om at EU-borgere der kommer til Danmark, først kan få medregnet beskæftigelses- og forsikringsperioder fra sit hjemland, hvis personen påbegynder arbejde i Danmark inden for 8 uger efter, at personen er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i sit hjemland. Arbejdet skal være af mindst 296 timers varighed, og det skal være udført inden for tre måneder.
Kun Finland har p.t. et lignende krav - i Finland skal du have arbejdet 4 uger før du kan få medregnet beskæftigelses- og forsikringsperioder fra dit hjemland.

Udgangspunktet i de øvrige EØS-lande er, at beskæftigelse i sig selv (uanset varigheden) automatisk indebærer, at lønmodtageren er omfattet af en arbejdsløshedsforsikring.
Der er således i langt de fleste EØS-lande mulighed for at EU/EØS-borgere kan få ydelser i et land, de alene har kortvarig tilknytning til (f.eks. kort sæsonarbejde m.m.).
Men overvejer man at flytte til et andet EØS-land for at arbejde, og ønsker at få overført optjente rettigheder fra en dansk A-kasse, er det vigtigt at man undersøger evt. supplerende krav som det enkelte land måtte have. Vi har lavet en beskrivelse af arbejdsløshedssytemet i alle EØS-lande, med link til relevante hjemmesider og kontaktoplysninger m.m. Du kan se beskrivelserne her.
P.t. (januar 2017) har vi ikke kendskab til andre lande end Finland (udover Danmark) der har særlige krav til en vis beskæftigelse inden medregning kan ske.

Hvordan beregnes den ydelse du kan få

Ifølge EU-reglerne skal der ved beregning i det seneste arbejdsland kun anvendes den løn, som den pågældende har under sin lønnede beskæftigelse eller selvstændige virksomhed i dette land. Det gælder også, selv om pågældende, inden for en eventuel referenceperiode for beregning, måtte have haft beskæftigelse i et andet land.

Udveksling af oplysninger

Forsikrings- og arbejdsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz kan som udgangspunkt kun medregnes, hvis perioderne er bekræftet på et PD (Personbåret Dokument) U1 eller ved udveksling mellem a-kassen og det andet lands kompetente myndighed på SED’ere (Strukturerede Elektroniske Dokumenter) U001-U004.
Du skal bede din A-kasse om at udstede dette dokument (PD U1) inden du rejser, eller ihvertfald sikrer dig at din A-kasse kan udveksle oplysningerne med den relevante myndighed i modtagerlandet.

Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen