Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse ved udstationering

< Forrige | Indhold | Næste >

Hovedreglen er, at en arbejdstager er omfattet af reglerne om social sikring i det land, hvori arbejdet udføres.
Det vil sige, hvis arbejdet udføres i udlandet, omfattes lønmodtageren af det pågældende lands regler om social sikring.

Hvad er social sikring?

Social sikring i Danmark omfatter:

 • sygesikring
 • dagpenge ved sygdom
 • dagpenge ved barsel og adoption
 • arbejdsløshedsforsikring
 • folke- og førtidspension
 • tjenestemandspensioner
 • ATP Livslang Pension
 • børne- og ungeydelsen og børnetilskud
 • arbejdsskadeforsikring
 • efterløn.

Undtagelse fra hovedregel ved udstationering

Under en udstationering gælder særlige regler om social sikring, herunder arbejdsløshedsforsikring. Derfor bør du sætte dig grundigt ind i reglerne, allerede før du indgår aftale om udstationering. Vedrørende arbejdsløshedsforsikring, bør du kontakte din A-kasse for at sikre dig, at du også ved hjemkomst til Danmark er fuldt dagpengeberettiget.

Skal du udstationeres indenfor EU-området?

Du kan forblive medlem af din danske A-kasse, mens du arbejder i udlandet. Det kræver dog, at du får en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du kan bevare din danske sociale sikring.

Du kan enten selv sende en ansøgning til Udbetaling Danmark eller din arbejdsgiver kan gøre det. Der ansøges online via hjemmesiden VIRK.dk

Du skal være opmærksom på at der er nogle betingelser som du og din arbejdsgiver skal opfylde for at du kan bevare dansk social sikring.

 • Du og din danske arbejdsgiver forventer ikke, at udsendelsen overstiger to år.
 • Du arbejder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz for din danske arbejdsgiver.
 • Du har lige inden udsendelsen været omfattet af social sikring i Danmark. Det kan fx være tilfældet, hvis du bor og har arbejdet i Danmark inden udsendelsen.
 • Du skal have været omfattet af social sikring i Danmark inden ansættelsen, hvis det allerede ved ansættelsen er aftalt, at du skal arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.
 • Din arbejdsgiver har normalt omfattende aktivitet i Danmark og beskæftiger sine ansatte i Danmark.

Forventes udstationeringen at have en varighed på mellem 2 og 3 år er der stadig mulighed for at søge om at bevare dansk social sikring. Men i dette tilfælde gælder særlige betingelser der skal opfyldes.
Dem kan også læse om på Borger.dk.

Forventes udstationeringen at have en varighed på over 3 år er det ikke muligt at bevare dansk social sikring.
Du vil i stedet være omfattet af social sikring i dit arbejdsland. Det betyder, at du har pligt til at betale bidrag til sociale sikringsordninger i arbejdslandet og din ret til sociale ydelser fra arbejdslandet afgøres efter dette lands lovgivning.
Vedrørende arbejdsløshedsforsikring i andre EU-/EØS-lande kan du se vore beskrivelse for hvert enkelt land her (på engelsk).

Når du søger om at bevare dansk social sikring, kan det være en god idé samtidig at bede om en attest A1 som dokumentation over for udenlandske myndigheder.
Attesten kan International Social Sikring i Udbetaling Danmark udstede sammen med en afgørelse om dansk social sikring.

Kun sikret i ét land

Hvis du har fået en afgørelse om, at du er omfattet af dansk social sikring under arbejde i udlandet, har du og din arbejdsgiver ikke pligt til at indbetale til sociale sikringsordninger i udlandet.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende i udlandet. Du kan ligeledes se mere herom, bl.a. hvilke betingelser der gælder for selvstændige for at kunne bevare dansk social sikring på Borger.dk.

Skal du udsendes til et land udenfor EU, EØS og Schweiz?

Danmark har indgået aftaler om social sikring med en række lande udenfor EU/EØS. Du kan se med hvilke lande og indholdet af aftalerne på Borger.dk.
Her kan du ligeledes læse om hvordan du kan søge om dansk social sikring under arbejde i et af disse lande.

Vedrøende A-kasse behøver du ikke søge nogen særlig tilladelse for at bevare medlemskab og rettigheder i din danske A-kasse.
Som udstationeret har du mulighed for at bevare medlemskabet af en dansk A-kasse, uanset at du ved arbejde i udlandet ikke længere er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Eventuelle forsikringsperioder fra lande uden for EØS kan medregnes til at opfylde de danske betingelser for ret til dagpenge.

Læs mere om Social sikring i udlandet på Borger.dk.

Kilde: IDA

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen