Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Dagpengeret efter arbejde i udlandet

< Forrige | Indhold | Næste >

Tilbage til Danmark efter arbejde i udlandet? Husk at melde dig ind i en dansk a-kasse inden 8 uger.

Ved genindmeldelse i en dansk A-kasse, kan du under visse betingelser medregne dine arbejds- og forsikringsperioder fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz til opfyldelse af betingelserne for ret til danske dagpenge.
Vi har mere uddybende i en anden artikel behandlet reglerne for medregning af arbejds- og forsikringsperioder fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz.

Har du ikke arbejde når du kommer til Danmark?
Har du været arbejdsløshedsforsikret i det andet EU/EØS-land, kan du igen blive medlem af en dansk a-kasse, også selvom du ikke har arbejde.

Hvis du vender tilbage til Danmark inden for 5 år efter medlemskab i udlandet

Ønsker du at vende tilbage til Danmark efter ophold i et andet EØS-land, så er det vigtigt, at du bliver genoptaget i en dansk A-kasse inden 8 uger efter udmeldelsen af den udenlandske A-kasse, hvis du skal have mulighed for at bevare din anciennitet fra din udenlandske A-kasse. Hvis der er gået mindre end 12 måneder, siden du blev meldt ud af den danske A-kasse, kan du have mindre end 8 uger til at nå at blive optaget. Der må nemlig højst være 8 uger samlet inden for 12 måneder, hvor du ikke har et medlemskab af en A-kasse.

Inden hjemrejsen bør du henvende dig til de udenlandske myndigheder, ofte A-kassen eller arbejdsformidlingen, og bede om en blanket E-301 (også kaldet PD U1), som du skal udfylde og få stemplet af de udenlandske myndigheder. Attest E-301 bekræfter, hvilke arbejds- og forsikringsperioder du har haft i det pågældende land. Blanketten afleveres til den danske A-kasse ved hjemkomsten.

Kan du medregne arbejdet til beregning af ny dagpengesats, når du vender hjem fra arbejde i et andet EU-/EØS-land?
Når du har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste 5 år forud for ansøgning om genoptagelse i A-kassen, kan også indtægt fra arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz indgå i beregningsgrundlaget. Beregningen kan i så fald evt. ske på grundlag af dansk indtægt suppleret med indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz.
Beregningsgrundlaget suppleres med indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz, så der så vidt muligt altid er 12 måneder inden for 24 måneder.
Det betyder også, at suppleringen med indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz også kan være med til at sikre de bedste 12 måneder inden for beregningsperioden på 24 måneder uanset, der i øvrigt er danske indtægter, hvis disse er mindre end indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz.
Du kan læse mere om hvordan "de bedste 12 måneder" har betydning for størrelsen af dine dagpenge i vores generelle artikel om dagpengeret.
Du kan læse mere om reglerne for beregning af dagpengesats efter arbejde i udlandet i Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere (især kap. 6).

Hvis du vender tilbage til Danmark efter mere end 5 år med medlemskab i udlandet

Har du ikke tidligere været medlem af en dansk A-kasse, eller vender du tilbage til Danmark efter mere end 5 år som arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, skal du, for at bevare din anciennitet, påbegynde arbejde i Danmark og søge om optagelse inden 8 uger. Det er samtidig et krav, at du forud for din ledighed har fået indberettet 296 timer til SKATs indkomstregister inden for de seneste 12 uger/3 måneder. Arbejdet skal udføres i Danmark.

Kan du medregne arbejdet til beregning af ny dagpengesats, når du vender hjem fra arbejde i et andet EU-/EØS-land?
Når du IKKE har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste 5 år forud for ansøgning om genoptagelse i A-kassen, er det kun indtægt fra arbejde i Danmark der kan indgå i beregningen. Det vil således ske på grundlag af det seneste arbejde i Danmark.

Kilde: Min A-kasse og Vejledning til bktg. om beregning af dagpengesats.

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 08.09.2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding, hvilket er 764 mindre end i 2016, svarende til Læs mere...

Meget få EU-borgere får hurtig adgang til dagpenge

Udgivet den 30.01.2017 af A-kasser.dk

18 EU-borgere fik dagpenge delvist optjent i hjemlandet Det er således at Danmark som medlem af EU er omfattet af en forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger. Aftalen gælder alle Læs mere...

Flere EU-borgere på dansk SU

Udgivet den 17.05.2016 af A-kasser.dk

Stor stigning i EU-borgere, der arbejder og modtager SU i Danmark, får regeringen til at kræve en analyse og værn, der kan bremse udviklingen. EU-domstolen har den 21. februar 2013 afsagt dom i Læs mere...

Færre søger greencard i Danmark

Udgivet den 17.05.2016 af A-kasser.dk

Efter at greencard-ordningen blev strammet op af et flertal i Folketinget i 2015, er der idag færre der søger greencard i Danmark. Det er muligt at få en opholdstilladelse for at søge job og Læs mere...

Gå til bloggen