Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Arbejder du i flere EØS-lande? Se guide om A-kasse

< Forrige | Indhold

Hvis du udfører dit arbejde i flere EØS-lande, er det vigtigt at du får afklaret i hvilket land du er omfattet af social sikring (herunder arbejdsløshedsforsikring).
Du kan kun være omfattet af social sikring i ét land. Hvis du arbejder i flere lande, skal du søge om en afgørelse fra de sociale myndigheder det land, du bor i. Bor du i Danmark, søger du hos Udbetaling Danmark.
Hvis du bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, og de sociale myndigheder dér mener, at du er sikret i Danmark, sender de din sag til Udbetaling Danmark.

Det er vigtigt at du ikke bare beholder dit danske A-kasse medlemskab, hvis du ikke kan være social sikret i Danmark.
Er du forsikret i det forkerte land eller "dobbeltforsikret" kan det beyde at du helt mister retten til arbejdsløshedydelser, herunder dagpenge fra en dansk A-kasse.

EØS-landene har indgået en aftale om social sikring, herunder arbejdsløshedsforsikring for at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed.

Hvis du bor i Danmark og arbejder i Danmark i mindst 25 % af din arbejdstid, er du omfattet af dansk lovgivning og kan bevare dit medlemskab af a-kassen. Det gælder uanset, hvor din arbejdsgiver har hjemsted.
Du eller din arbejdsgiver skal ansøge om en afgørelse fra Udbetaling Danmark om at du fortsat er omfattet af social sikring i Danmark under arbejde i udlandet (A1 attest).
Man skal søge A1 attest selvom man kun arbejder få dage i udlandet.
Når du har en A1, betyder det, at du også har ret til at være medlem af en dansk a-kasse.

Har du ret til hjemmearbejdsdage (i Danmark), men f.eks. arbejder for en svensk virksomhed, arbejder du også pr. definition i flere lande. Udgør dine hjemmearbejdsdage mindst 25% af din arbejdstid, kan du således bevare medlemskab af en dansk A-kasse.
Rejsedage i et eller flere EØS-lande betyder også at du arbejder i flere lande.

Bor du i Danmark og arbejder i flere EU/EØS-lande eller Schweiz, herunder mindre end 25 pct. i Danmark, er du omfattet af dansk social sikring, når du:

  • er ansat hos en eller flere danske arbejdsgivere - eller
  • samtidig arbejder for to eller flere arbejdsgivere, og mindst to af dem har hjemsted i andre EU/EØS-lande end Danmark, fx hvis du samtidig arbejder for en norsk og svensk arbejdsgiver. Det samme gælder, hvis den ene arbejdsgiver fx har hjemsted i Schweiz og den anden arbejdsgiver har hjemsted i et andet EU/EØS-land end Danmark.

De samme principper gælder, når det drejer sig om statsborgere fra andre EØS-lande der arbejder både i Danmark og deres EØS-hjemland.

Læs mere om social sikring i udlandet på borger.dk.

Bor i Sverige, men arbejder i både Sverige og Danmark

Danmark og Sverige har indgået en Øresundsaftale om social sikring for Øresundsregionen. Efter aftalen kan du være omfattet af dansk social sikring, selvom du efter de almindelige regler er omfattet af svensk social sikring. Det forudsætter, at de danske myndigheder og Försäkringskassan i Sverige indgår en individuel aftale om social sikring for dig. Du kan søge om at være omfattet af dansk social sikring, hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver, og samtidig arbejder mindst 25 pct. af din arbejdstid i Sverige for din danske arbejdsgiver. Dit arbejde i Sverige må dog ikke overstige 50 pct. af den samlede arbejdstid.

Hvis du arbejder mindre end 25 procent i Sverige, er det ikke nødvendigt at indgå en individuel aftale om at være omfattet af dansk social sikring. Du skal dog kontakte Försäkringskassan, som skal tage stilling til, i hvilket land du skal være socialt sikret.

Læs mere om øresundsaftalen på Oresunddirekt.com.

Kilde: www.oresunddirekt.dk, Jobindex.dk og Lederne

< Forrige | Indhold

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen