Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Overførsel af dagpenge inden for EU

For at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse fra en dansk A-kasse, skal du normalt opholde dig i Danmark. Men på visse betingelser kan du rejse til et andet EU-land for at søge arbejde og fortsat få din arbejdsløshedsunderstøttelse udbetalt fra Danmark.

Du kan modtage din arbejdsløshedsunderstøttelse i op til 3 måneder fra Danmark (hvor du sidst havde arbejde).

Hvilke EØS-lande kan du tage dagpenge med til?

Du kan få EØS-dagpenge i følgende lande:
Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Bulgarien, Rumænien, Malta og Cypern.

Desuden er disse oversøiske territorier omfattet af ordningen:
Hebriderne, Gibraltar (engelsk), Madeira, Azorerne (portugisisk), De Canariske øer, Balearerne (det vil sige Mallorca og Ibiza), Ceuta, Melilla (spansk), Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana og Réunion (fransk).

Det er kun muligt, hvis du er:

 • statsborger i et EØS-land (herunder Danmark) eller Schweiz. (Nationals of non-EU/EEA countries, please read the english version for more information)
 • helt arbejdsløs (ikke delvist eller periodisk) og
 • berettiget til arbejdsløhedsunderstøttelse i Danmark.

Inden du tager af sted, skal du:

 • have været registreret som arbejdsløs jobsøgende ved arbejdsformidlingen/Jobcenter i Danmark, i mindst 4 uger (der kan gøres undtagelser, se neden for)
 • anmode din A-kasse om en PD U2-blanket.
  PD U2 er et særligt dokument der giver dig ret til at tage dine dagpenge med dig. Hvis du opfylder betingelserne, vil din A-kasse udstede dokumentet PD U2.

Du kan få dispensation fra kravet om fire ugers tilmelding hos jobcentret, hvis du opfylder en af betingelserne:

 • Du ønsker at følge din ægtefælle eller samlever, der skal overtage mere end fem ugers arbejde eller begynde mindst 18 måneders uddannelse i det andet EØS-land eller Schweiz.
 • Du er statsborger i det EØS-land/Schweiz, du ønsker at rejse til, og du har været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcentret i mindst en uge, efter at du blev ledig.
 • Du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land eller Schweiz.
 • Du har fået arbejde på deltid eller af kortere varighed i det andet EØS-land eller Schweiz, og arbejdet medfører ikke, at du bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land.
 • Du skal ikke opfylde 4-ugers kravet, hvis du er dagpengeberettiget og tager til Færøerne.

PD U2 tilladelsen gælder kun for ét land. Hvis du ønsker at tage din arbejdsløshedsunderstøttelse med til et nyt land, skal du anmode om endnu en U2-blanket. Forhør dig hos din A-kasse om, hvor vidt du skal vende hjem og ansøge om denne nye tilladelse, eller om du kan gøre det fra udlandet.

Ved din ankomst i det nye land skal du:

 • registrere dig som jobsøgende hos de nationale arbejdsmarkedsmyndigheder senest syv dage efter den startdato, der står i PD U2-dokumentet
 • indvilge i enhver kontrol af modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse i dit nye land, som hvis du modtog understøttelsen dér.
  Du skal altid møde op, når den lokale Arbejdsformidling eller andre myndigheder indkalder dig til samtale. I modsat fald risikerer du at miste retten til dagpenge.

Undersøg dine rettigheder og forpligtelser som jobsøgende i dit nye land. De kan være meget anderledes end i det land, du blev arbejdsløs i.

Du skal under dit ophold i EØS-landet stadig stå til rådighed efter de danske regler.

Du vil få udbetalt det samme beløb som tidligere direkte til din bankkonto i Danmark.
Dine dagpenge bliver som hovedregel udbetalt af din danske a-kasse, hvis du kan få dagpengene med til et EØS-land, Færøerne eller Schweiz.
Dagpenge i udlandet udbetales på samme måde, som hvis du var ledig i Danmark. Du skal således fortsat udfylde et dagpengekort på din A-kasse's hjemmeside hver måned.
Drejer det sig om landene Norge, Island eller Liechtenstein, skal du dog have udbetalt dagpenge fra myndighederne i det pågældende land, fx arbejdsformidlingen.

Hvis du ikke får arbejde

Hvis du ikke finder arbejde, skal du være tilbage i Danmark, så du kan tilmelde dig dit jobcenter som ledig inden udløbet af tre-måneders perioden. Det betyder, at du skal tilmelde dig Jobcenteret i Danmark senest den sidste dag i attestperioden. Overholder du ikke dette, kan du ikke få dagpenge i Danmark, før du har haft arbejde i mindst 296 timer inden for en periode på 12 uger.

Hvis du vil beholde din ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, skal du sørge for at vende tilbage til Danmark, senest den dag, tilladelsen udløber.

Hvis du får arbejde i udlandet

Når du får arbejde i et andet EU-/EØS land skal du som altovervejende hovedregel melde dig ud af den danske A-kasse, da du dermed er omfattet af arbejdsløshedsystemet i det land du får arbejde i.

Du kan læse mere om din situation når du får arbejde i udlandet i artiklen "A-kasse og udland".

Ny periode med EØS-dagpenge

Hvis du tidligere har benyttet en attest PD U2, skal du have arbejde, før du kan få en ny attest.
Er du fuldtidsforsikret, skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger/3måneder. Arbejdet kan godt være udført i udlandet, hvis du i arbejdsperioden har været arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land.

Ligebehandling

Når du søger arbejde i udlandet, har du samme rettigheder som statsborgere i dit værtsland med hensyn til:

 • adgang til arbejde
 • støtte fra arbejdsformidlingen
 • finansiel støtte til at hjælpe dig med at finde arbejde

Dit nye land venter muligvis til, du har fået en reel tilknytning til det lokale arbejdsmarked, før de yder dig visse former for finansiel støtte til at hjælpe dig med at finde arbejde såsom lavtforrentede lån til arbejdsløse, der starter en ny virksomhed. At opholde sig i landet og søge arbejde i et rimeligt stykke tid kan muligvis udgøre en reel tilknytning.

Denne side er senest opdateret 17.08.2017.

Kilde: CA A-kasse, A-kassen FRIE og Borger.dk.

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere