Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2018

< Forrige | Indhold | Næste >

Figur 1: Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2018

Kilde: STAR.dk

Gennemsnitligt er der kommet 1,2 klager pr. 1.000 a-kassemedlemmer.

Det Faglige Hus tegner sig for det højeste antal klagesager pr. 1.000 medlemmer. I 2018 har CKA modtaget næsten 2,5 klager pr. 1.000 medlemmer fra Det Faglige Hus.

I den anden ende ligger EL-forbundet, Byggefagenes A-kasse og BUPL A-kasse med mindre end 0,5 klager pr. 1.000 a-kasse medlemmer.

Som det fremgår af figur 1, er der ikke en direkte sammenhæng mellem antallet af klager pr. 1.000 medlemmer og ledigheden blandt medlemmerne i de enkelte a-kasser.

For eksempel er ledighedsprocenten blandt medlemmerne af 3F-A og AJKS blandt de højeste, mens antallet af klager pr. 1.000 medlemmer i disse a-kasser ligger en del under gennemsnittet.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10. Februar, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Industri og CO-industri (fagforeningernes forhandlingsfællesskab anført af Dansk metal og 3F) indgik den 9. februar 2020 en 3-årig Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?